Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Rezort zdravotníctva chce odbúrať nejasnosti medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva v júli predstavilo pravidlá pre efektívne využívanie zdravotných odvodov. Nová legislatíva venuje pozornosť aj nastaveniu revíznych pravidiel. Aktuálna absencia ich nastavenia komplikuje prácu lekárom, nemocniciam, kúpeľom a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Rezort zdravotníctva chce vniesť väčšiu predvídateľnosť a stabilitu do finančných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a zdravotníckymi zariadeniami. Jedným z krokov je stanovenie základných podmienok pre fungovanie systému takzvaných revíznych pravidiel.
 
Prostredníctvom revíznych pravidiel zdravotné poisťovne kontrolujú činnosť nemocníc, lekárov, lekární a ďalších zariadení pri vykazovaní poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Pravidlá si každá zdravotná poisťovňa určuje sama, pričom ich môže zaviesť alebo zmeniť bez toho, aby mala jasne zákonom stanovenú povinnosť svojich partnerov upozorniť na ich zavedenie alebo zmenu.
 
Práve takéto nastavenie podľa stanovísk poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zbytočne komplikuje situáciu lekárom, kúpeľom či zdravotníckym zariadeniam.  Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti totiž často nemajú personálne kapacity neustále kontrolovať možné zmeny revíznych pravidiel zdravotných poisťovní pri každom vykazovaní vo vzťahu ku každému poistencovi.
 
V praxi sa tak stáva, že sa o zmene dozvedia až potom, ako zdravotnú starostlivosť poskytnú, zdravotný výkon vykážu, no zdravotná poisťovňa ju odmietne uhradiť. To zbytočne zvyšuje administratívne zaťaženie a do systému vnáša nejasnosti.
 
Ministerstvo zdravotníctva preto navrhuje viacero opatrení, ako súčasný stav zmeniť. Predovšetkým, zdravotné poisťovne budú mať povinnosť zverejniť pravidlá revíznej činnosti a možnosť meniť svoje revízne pravidlá len raz ročne s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho roka, pričom svojich partnerov o zmene majú preukázateľne informovať.
 
V prípade, ak zdravotná poisťovňa neuzná poskytovateľovi vykázaný zdravotný výkon, musí svoje rozhodnutie náležite odôvodniť a predovšetkým poučiť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o správnom spôsobe vykazovania zdravotného výkonu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.