Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Rezort zdravotníctva finišuje s vyhláseniami výziev – vyhlásil aj tú na vytvorenie 650 lôžok následnej starostlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ide o výzvu v rámci Komponentu 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno – zdravotná starostlivosť, a tá by mala pomôcť výrazne znížiť nedostatok lôžok, ktoré nemocnice potrebujú na doošetrovanie či doliečenie pacientov po hospitalizácii na akútnych lôžkach. Pacienti tak nebudú musieť byť posielaní domov, naopak, aj naďalej im bude poskytovaná primeraná zdravotná starostlivosť.

Cieľom výzvy je vytvorenie minimálne 650 lôžok následnej starostlivosti tak, že sa využijú uvoľnené kapacity akútnych a chronických lôžok po optimalizácii siete nemocníc. Indikatívna výška prostriedkov určených na výzvu predstavuje 26 869 838 eur bez DPH. Žiadosti o poskytnutie financií môžu oprávnení žiadatelia predkladať od polovice mája 2023 do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov, najneskôr však do 17. júla 2023. 

Oprávnenými žiadateľmi sú poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zaradení v aktuálne platnom zozname kategorizovaných nemocníc zverejneného na stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. 
Viac informácií o výzve: ISPO Portál (planobnovy.sk).
 
Táto výzva sa v rámci MZ SR prvýkrát zverejňuje cez portál ISPO. Na zaevidovanie a aj zaslanie žiadosti je potrebná registrácia do ISPO, na ktorý sa potenciálny žiadateľ  dostane aj prostredníctvom webu ministerstva zdravotníctva – link: https://www.health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti .
 
V najbližších dňoch ministerstvo vyhlási aj výzvu: Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti ako poslednú z výziev v Komponente 13. 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.