Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Rezort zdravotníctva podporí z plánu obnovy starostlivosť o duševné zdravie na Slovensku

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Pandémia COVID-19 zvýšila nápor na systém starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. Sociálna izolácia, obmedzenie fyzických kontaktov a ekonomická neistota negatívne dopadli na duševné zdravie ľudí naprieč všetkými vekovými kategóriami. Pandémia tak zvýraznila potrebu skvalitnenia starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku a zvýšenie jej dostupnosti. Preto ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR podporí vzdelávania odborníkov práve v oblasti starostlivosti o duševné zdravie.

„Počas pandémie išlo Slovensku doslova o dušu. No bez ohľadu na COVID-19 je veľký priestor na skvalitňovanie starostlivosti o duševné zdravie. Podľa dostupných štatistík najmenej štyri percentá obyvateľov trpí jednou či viacerými duševnými chorobami. Zlepšenie starostlivosti tak nemá len medicínsky rozmer, ale aj spoločenský. Duševné ochorenia súvisia aj s chudobou, vzdelanosťou či kriminalitou,“ hovorí Ján Krajči, generálny riaditeľ sekcie implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem.

Rezort zdravotníctva preto aktuálne vyhlasuje výzvu zameranú na vzdelávanie odborníkov v oblasti poskytovania starostlivosti o duševné zdravie. Výzva: Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva je určená odborníkom, ktorí sa starostlivosti o duševné zdravie venujú v zdravotníckych zariadeniach. Pre psychológov, sestry, logopédov, liečebných pedagógov, záchranárov a ďalšie povolania je alokovaná celková podpora takmer tri milióny eur.

Oprávnení žiadatelia môžu získať od 250 do 6000 eur v závislosti od zamerania štúdia. Na certifikačné štúdium je určená maximálna suma na jednu žiadosť 6000 eur. Žiadosti na vzdelávacie aktivity pre komunitnú starostlivosť o duševné zdravie rezort podporí v maximálnej sume 2000 eur.

Oprávnené náklady predstavujú relevantné kurzy a vzdelávacie programy v oblasti starostlivosti o duševné zdravie. Ministerstvo podporí vzdelávacie aktivity, ktoré prebehnú do 31. januára 2025. Pričom žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu možno podať aj za aktivity, ktoré už prebehli po 1. februári 2020. 

Viac informácií nájdete na: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.