Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Semafor investičných projektov nemocníc Plánu obnovy a odolnosti SR dostupný na webe ministerstva zdravotníctva

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo na svojom webe Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk) všetky realizované investičné projekty v dvoch výzvach, tzv. veľkej a malej:  Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti  a Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti.
V tzv. veľkej výzve ide o realizáciu 7 projektov,  v tzv. malej výzve ide o realizáciu 15 projektov, pričom pri každom z nich ministerstvo identifikuje plán plnenia jednotlivých krokov vďaka semaforu.  Semafor bol vytvorený ako transparentná komunikácia voči verejnosti,  ktorá tak môže sledovať a overovať si stav aktivít každého projektu – či sú splnené, nesplnené, bez omeškania, v omeškaní, či dokonca v ohrození projektu. 
 
MZ vníma dôležitosť všetkých stavebných projektov a považuje za nevyhnutné zobrazovať realitu implementácie v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Presné identifikovanie stavu procesov z časového hľadiska umožňuje ministerstvu nielen projekty kontrolovať, ale aj  byť včas nápomocný pri ich manažovaní.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.