Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

SKF žiada, aby zdravotnícka reforma riešila otázku miesta výkonu...

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 16. decembra (TASR) - Slovenská komora fyzioterapeutov (SKF) žiada Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, aby sa pri pripravovanej reforme zdravotníctva riešila aj otázka miesta výkonu fyzioterapeuta. Ako TASR informovala Barbora Bartolčičová z mediálneho odboru komory, hoci fyzioterapeuti môžu na Slovensku samostatne pracovať v privátnych zariadeniach už niekoľko rokov, nemajú uzákonené miesto svojho výkonu.

"Pokiaľ si chce dnes fyzioterapeut zriadiť vlastné pracovisko, v ktorom bude vykonávať profesiou fyzioterapie, tak musí požiadať Úrad verejného zdravotníctva SR, respektíve jeho regionálne pracovisko o súhlas. Následne po schválení príslušným samosprávnym krajom sa pracovisko fyzioterapeuta začlení pod tzv. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ)," priblížila komora.
      Fyzioterapeuti so zaradením pod SVaLZ nesúhlasia. Tvrdia, že to na pacientov pôsobí zmätočne a zavádzajúco. SKF preto chce, aby v pripravovanej reforme zdravotníctva fyzioterapeuti s platnou licenciou boli vyňatí spod SVaLZ a ich miesto výkonu práce bolo zrozumiteľne a jednoznačne definované ako fyzioterapeutická ambulancia.
      Touto zmenou chcú dať pacientovi záruku, že v navštívenej fyzioterapeutickej ambulancii skutočne nájde vyštudovaného odborníka – fyzioterapeuta, ktorý je zároveň držiteľom licencie na výkon odbornej spôsobilosti v tomto odbore.
      "SKF dlhodobo nesúhlasí s tým, že privátne pracovisko fyzioterapeuta nemá svoje samostatné miesto výkonu. Zjednodušene povedané, pracovisko fyzioterapeuta nemá štatút ambulancie. Vzhľadom na fakt, že fyzioterapia je súčasťou každého liečebného procesu, a to vo všetkých medicínskych odboroch, je zriadenie pracovného miesta fyzioterapeuta nevyhnutnosťou," povedala prezidentka komory fyzioterapeutov Diana Dudášová.
      Komora je pripravená na aktívnu spoluprácu s MZ SR. Chce, aby sa zjednodušili a zefektívnili všetky procesy súvisiace so zriadením pracoviska pre fyzioterapeutov. Dodala, že zmena odkonzultovaná priamo s odborníkmi z fyzioterapeutickej praxe bude v konečnom dôsledku na prínos pre pacientov.
      Rezort zdravotníctva o danej problematike vie. "Riešenie si však vyžaduje sériu osobných stretnutí, ktoré sa pre pandémiu presunuli," reagovalo pre TASR ministerstvo.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.