Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

SLK chce znovu zaviesť povinné členstvo v komore

Kategória: Spravodajstvo

Slovenská komora lekárov chce mať oprávnenie posudzovať a ak je to potrebné aj postihovať neodborné a neetické konanie lekárov. V prípade nečlenov takúto kompetenciu nemá.

Správa "ZDRAVOTNÍCTVO: SLK chce znovu zaviesť povinné členstvo v komore", rozšírená o stanovisko ÚDZS v poslednom odseku

BRATISLAVA 30. septembra (SITA) - Slovenská lekárska komora (SLK) chce opätovne zaviesť do zákona povinnosť členstva lekárov v komore, ktoré na Slovensku platilo do roku 2004. Ako pripomenul prezident SLK Marian Kollár, v súčasnosti je členstvo dobrovoľné, lekári majú len povinnosť registrácie. Za dôležité to považuje najmä preto, že komora nemá dosah na etiku, správanie, disciplínu a výkon činnosti nečlenov. "Na jednej strane chceme, aby sme mali dosah na všetkých lekárov, aby sme im mohli nielen pomôcť, ale aby sme vedeli možno spraviť čiastočne aj poriadok v celej sieti ale aj v poskytovaní zdravotnej starostlivosti," uviedol Kollár. Komora chce mať preto oprávnenie posudzovať, a ak je to potrebné aj postihovať neetické a neodborné konanie lekára.

Aj táto iniciatíva zo strany SLK má byť jedným z krokov ako obnoviť dôveru medzi lekárom a pacientom. Tá podľa nej nebola ešte nikdy zložitejšia, ako je v súčasnosti. Komora to pripisuje ako médiám, tak i politikom, ale rovnako tak aj prístupu niektorých svojich kolegov. "Zvesti o našich neúspechoch, či pochybeniach, sa šíria rýchlo a majú tendenciu prerastať do zovšeobecňujúcich tvrdení o lekároch. Budeme sa snažiť, aby čierne ovce nášho stavu nemali pocit, že si môžu pokojne pokračovať v kazení dobrého mena lekárskeho stavu," uviedla členka rady bratislavskej regionálnej SLK Katarína Šimovičová.

Komora ubezpečuje verejnosť, že lekári si svoju zodpovednosť uvedomujú a závažné rozhodnutia prijímajú podľa svojho najlepšieho vedomia, pričom ich prvoradým záujmom je prinavrátenie zdravia pacientom. "Berieme na seba záväzok konať aj v záujme pacientov. K tomu nás morálne zaväzujú nielen etické zásady SLK, ale aj naše svedomie, morálne a etické princípy a stavovská česť," dodala Šimovičová.

Vyhlásenie SLK občanom SR, ktoré prijala na svojom poslednom sneme, označil Kollár za najdôležitejší dokument komory. Ako podotkol, jednou z vecí, ktoré chcú presadiť okrem znovuzavedenia povinného členstva, je napríklad aj to, aby odborný postup lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti neposudzoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ale samotná komora. Ako uviedol, sú toho názoru, že takéto posudzovanie by nemali vykonávať úradníci, ale odborníci, a preto takúto ambíciu má práve SLK. Kollár pripomenul, že už pred časom žiadali ministerku zdravotníctva Zuzanu Zvolenskú o to, aby do zoznamu znaleckých ústavov boli zapísané aj univerzitné nemocnice a špecializované zariadenia, čo sa nestalo. "Kto iný ako tie prirodzené autority na tých univerzitách, tí skutočne najvyšší odborníci, tie najväčšie osobnosti by mali hovoriť a posudzovať, či sme niečo spravili správne, alebo niečo bolo zanedbané," skonštatoval Kollár. Takéto znalecké ústavy by podľa neho boli na jednej strane ochranou pre lekára, ale zároveň by poskytli aj odbornú informáciu pre pacienta, či lekár postupoval správne.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zásadne nesúhlasí s názorom, že SLK by vo vzťahu k vlastným členom mala prešetrovať správnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Slovenská lekárska komora je podľa úradu stavovská organizácia, ktorej základnou úlohou je okrem iného ochrana práv a záujmov svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania, poskytovanie bezplatného sprostredkovania právneho poradenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania, ako aj sprostredkovanie zastupovania v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania. "Pre zabezpečenie objektivity a kvality posúdenia správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné, aby dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti vykonával úrad ako nezávislý orgán verejnej moci, ktorý je organizačne, personálne a finančne vybavený na výkon tejto činnosti, a ktorý nezaujato prešetruje podnety pacientov sťažujúcich sa na nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti," uviedol úrad v stanovisku.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.