Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

SloMSA: Navrhnuté zmeny neriešia problémy, vnímame ich ako kontraproduktívne

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) - Študenti medicíny zastrešení Slovenskou asociáciou študentov medicíny (SloMSA) vítajú snahu o zlepšenie fungovania vysokoškolského vzdelávania v medicíne. Ako medici si uvedomujú potrebu reformy, ale tiež náročnú ekonomickú aj spoločenskú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Vyjadrujú obavu, že navrhované zmeny neriešia často spomínané problémy, naopak, vnímajú ich ako kontraproduktívne. TASR o tom informovala prezidentka SloMSA Laura Banovčanová.

 Ich cieľom podľa medikov síce je náprava situácie v školstve a zdravotníctve, ale uvedené kroky sú krátkozraké a
prehlbujú problémy vzdelávania budúcich lekárov bez odstránenia reálnej príčiny ich nedostatku. "Medzi najakútnejšie problémy patrí podfinancovanie nielen lekárskych fakúlt, ale vysokých škôl na Slovensku ako takých, na ktoré poukazuje široké spektrum odborníkov a táto skutočnosť je podložená i dátami," uvádza sa v stanovisku. Poukazujú na to, že na základe požiadaviek Slovenskej rektorskej konferencie je nutné vyriešiť už existujúci a prehlbujúci sa finančný deficit, v opačnom prípade nebude zvyšovanie počtov prijatých študentov udržateľné.
        Nemocnice sú pre mnohých absolventov lekárskych fakúlt z dôvodu drastického poddimenzovania zdravotníctva už teraz nedostupné, tvrdí SloMSA. Doplnili, že najväčším problémom zdravotníctva na Slovensku nie je nedostatok absolventov lekárskych fakúlt, ale nedostatok lekárov v zdravotníckom systéme krajiny. "Aj napriek vysokému počtu študentov, ktorí chcú na Slovensku ostať, je pre nich nemožné nájsť si pracovné miesta. Dôvodom je obrovský investičný deficit a fundamentálne nesprávne nastavená metodika financovania verejného zdravotníctva, ktoré je aj napriek enormnému personálnemu poddimenzovaniu stratové," uviedla SloMSA. Ak v prvom rade nebude podľa medikov vyriešená otázka dostupných pracovných miest, ani mnohonásobné navyšovanie počtu absolventov zdravotníckych odborov aktuálny stav nezlepší.
        Zároveň tvrdia, že neúmerné zvýšenie počtu študentov zásadným spôsobom ohrozuje kvalitu vzdelávania na lekárskych fakultách. Medici tvrdia, že už teraz aktuálny počet vyučujúcich lekárov, technického vybavenia a priestorových možností budov určených na vzdelávanie budúcich zdravotníckych profesionálov nereflektuje potreby študijných skupín.
        SloMSA žiada o úpravu aktuálneho, podľa ich názoru nedostatočne zváženého návrhu na zvýšenie počtu študentov, ktorí v už teraz preťaženom systéme naďalej nebudú mať priestor na zamestnanie sa či podmienky na kvalitné vykonávanie svojej profesie. "Takáto úprava by mala prebehnúť v spolupráci s odborníkmi kvalifikovanými v tejto oblasti a tiež zástupcami študentov lekárskych fakúlt tak, aby nový návrh reflektoval aktuálne problémy a smeroval k skutočnému riešeniu nedostatkov v slovenskom zdravotníctve," uvádza sa v stanovisku. Zároveň SloMSA vyzýva predstaviteľov kompetentných orgánov, aby iniciovali stretnutia so zástupcami oboch vyššie spomenutých skupín.
        Minister financií Igor Matovič (OĽANO) chce o stovky zvýšiť počet slovenských medikov na lekárskych fakultách na Slovensku. Deklaroval, že rezort uvoľní peniaze, aby sa školám vynahradili straty z príjmov za zahraničných medikov. Má ísť o milióny eur.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.