Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Slovensko bezodkladne potrebuje prijatie účinných reforiem v oblasti školstva, zdravotníctva a justície

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Euractiv.sk; AmCham Slovakia

Široká koalícia zahraničných obchodných komôr pôsobiacich na Slovensku dôrazne vyzýva Vládu Slovenskej republiky a lídrov koaličných strán na zastavenie politických animozít a posilnenie zodpovedného politického líderstva, ktoré povedie k urýchlenému prijatiu účinných reforiem v oblasti školstva, zdravotníctva a justície, ku ktorým sa Slovenská republika o.i. zaviazala v reformnom Pláne obnovy a odolnosti. Apelujeme na to, aby sa čelní predstavitelia verejnej správy poučili z nedostatočného úsilia verejných inštitúcií za posledné viac ako dve dekády a v úzkej súčinnosti s Európskou komisiou zamerali všetky svoje kapacity na naplnenie zmyslu reformného úsilia, ktorým má byť modernizácia Slovenska a opätovné dobiehanie životnej úrovne krajín EÚ vo všetkých spoločenských a ekonomických ukazovateľoch.

Slovensko má bohaté skúsenosti s prípravou a schvaľovaním stratégií, plánov, či stanovovaním ambicióznych cieľov. Dlhodobo a opakovane máme problém s dosahovaním spoločenskej zhody na určených prioritách a následným napĺňaním schválených cieľov. Apelujeme preto na Vládu Slovenskej republiky a lídrov koaličných politických strán, aby urobili maximum pre získanie politickej, ako aj širšej spoločenskej podpory pre už schválené reformné plány vyjadrené okrem iného i v Programovom vyhlásení vlády, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre posun celej krajiny nielen na rebríčku konkurencieschopnosti. Aktuálne naviazanie dlhodobo potrebných reforiem sa odráža v deklarovanom záväzku vlády zvýšiť životnú úroveň občanov SR do roku 2030 na 92% priemeru EÚ (v roku 2020 predstavovalo HDP na obyvateľa na Slovensku 74% priemeru členských štátov únie) aj vďaka jasne definovanej cestovnej mape pre tvorbu a implementáciu Plánu obnovy a odolnosti, ktorú predstavitelia zamestnávateľov plne podporujú. 

Ako tvorcovia ekonomických hodnôt zdôrazňujeme, že hospodársky model založený na lacnej pracovnej sile a zahraničných investíciách je prekonaný vo všetkých krajinách strednej Európy. Dynamické technologické a spoločenské zmeny prinášajú nielen pre Slovensko výzvy v podobe vysokej miery digitalizácie, potrebných nových zručností, ako aj automatizácie procesov so širokými spoločenskými dopadmi. Pretrvávajúca kríza spojená s absenciou politickej jednoty na reformnom úsilí hazarduje s budúcnosťou našej krajiny, ktorá sa už pred nástupom pandémie nachádzala na chvoste kvality školstva, zdravotníctva a justície spomedzi krajín OECD a Európskej únie. Zlyhanie pri dosahovaní politickej podpory nutnej na realizáciu reforiem a investícií bude v neprospech SR a jej obyvateľov. Považujeme za nevyhnutné, aby Vláda Slovenskej republiky, ako aj lídri koaličných strán, počúvali stanoviská relevantných stavovských, resp. zamestnávateľských organizácií a tieto v maximálnej možnej miere zapracovali do finálnej podoby reforiem. Veríme, že len zodpovedným prístupom sa podarí nájsť širšia podpora reformných plánov. Sme presvedčení, že zastavenie reformného úsilia a zachovanie status quo je tým najhorším z možných scenárov budúceho vývoja a povedie k prehĺbeniu zaostávania našej spoločnosti voči ostatným krajinám EÚ. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.