Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Slovensko potrebuje zavádzať viac inovácií do zdravotníctva

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: AmCham Slovakia; Euractiv.sk

Bratislava 14. október 2021 – Pandémia zvýšila dôležitosť zdravotníctva a jeho inštitúcií, aby urýchlili a rozšírili svoje inovačné úsilie v prospech pacienta. Inovácie sú hnacou silou transformácie zdravotníctva s cieľom zlepšiť starostlivosť o pacientov, znižovať náklady a zatraktívniť pracovné prostredie pre lekárov a zdravotnícky personál. Ide najmä o inovatívny prístup v liečbe a diagnostike, rozvoj telemedicíny, zavádzanie virtuálnej reality do liečebných postupov, digitalizáciu a efektívnejšie využívanie a ochranu zdravotníckych dát. Medtech a inovatívny výskum má tiež potenciál stať sa významným pilierom slovenskej ekonomiky s tvorbou nových pracovných miest, ak sú inovácie tvorené u nás doma na Slovensku. Zhodli sa na tom odborníci na konferencii s názvom Dôležitosť inovácií v slovenskom zdravotníctve, ktorú dnes organizuje Americká obchodná komora SR s podporou partnerov pod záštitou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Finančné prostriedky z európskych zdrojov ako je Plán obnovy a odolnosti RRF, fond obnovy novej generácie Next Generation EÚ, ako aj rozpočet EÚ na roky 2021-2027, ponúkajú jedinečné príležitosti na modernizáciu slovenského zdravotníctva.

„Oblasť zdravotníctva by mala byť jednou z kľúčových reforiem podporených z Plánu obnovy a odolnosti, pričom zavádzanie inovácií a zodpovedných digitálnych riešení by malo byť jeho neoddeliteľnou súčasťou. Výhody a príležitosti technologického pokroku a potenciál disruptívnych technológií je potrebné prepojiť s expertízou a znalosťami kvalifikovaného zdravotného personálu s cieľom zabezpečiť včasnejšiu, menej invazívnu, menej nákladnejšiu a najmä dostupnú zdravotnú starostlivosť. Pri správnom nastavení a potrebnej odvahe zavádzať inovatívne riešenia je moment, v ktorom sa Slovensko nachádza, jedinečnou príležitosťou na zásadné zlepšenie stavu slovenského zdravotníctva s citeľnou pridanou hodnotou pre občana,“ povedal Ján Hargaš, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Podľa nového štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR Róberta Babeľu, posledné mesiace presne ukázali, kde malo zavádzanie inovácií v zdravotníckom sektore medzery a ktoré kroky boli v minulých rokoch vynechané. „Nepripravenosť celého sektoru na telemedicínu či elektronickú komunikáciu s pacientom, ale aj s ostatnými subjektami, raketovo akcelerovalo procesy na Ministerstve zdravotníctva. Pravdou však je, že inovácie v zdravotníctve nie sú len o elektronizácii vo vzťahu k pacientom. Nemej dôležité sú kroky ako legislatívne zmeny napr. v oblasti liekovej politiky, kde okrem nových inovatívnych liekov či zdravotníckych pomôcok chce Slovensko ostať krajinou, kde sa oplatí robiť klinické výskumné projekty častokrát s prelomovými inovatívnymi technológiami,“ povedal Róbert Babeľa.

Inovatívna diagnostika a efektívnejšia cesta pacienta k liečbe

Na konferencii sa zdieľali skúsenosti z existujúcich projektov využitia inovatívnych technológií a prístupov v zdravotníctve, ako je napríklad telemedicína pri liečbe detských kardiopacientov v Bratislave alebo využitie virtuálnej reality pri liečbe psychiatrických pacientov (cognity care). Tiež sa hovorilo o nových prístupoch v diagnostike najmä pri onkologických pacientoch, kde diagnostika vzoriek tkaniva a krvi pacientov je základným predpokladom inovatívnej liečby. Veľkou témou bola aj biokonvergencia – teda budúce nastavenie medicíny, kde sa stierajú rozdiely medzi biológiou, inžinierstvom, nanotechnologiami a IT.

Prečo je investícia do zdravotnej starostlivosti najvyššou prioritou? Zdravotná starostlivosť je investícia do dlhšieho a zdravšieho života. Ako nám pandémia nedávno ukázala, odolné zdravotné systémy prispievajú k blahu celej spoločnosti, zatiaľ čo ich nedostatočná odolnosť má mnoho škodlivých vedľajších účinkov,“ povedal Jasper Kunow, Managing Director for Central Eastern Europe v spoločnosti MSD.

Verejné obstarávanie založené na hodnote v zdravotníctve

K inovatívnejším prístupom pomôže najmä zmena nazerania a nastavenia verejného obstarávania.

„Hodnotovo orientované obstarávanie  (Value Based Procurement) je multidisciplinárny prístup založený na partnerstve a zameraný na pacienta a na kvalitnú a finančne udržateľnú zdravotnú starostlivosť. Zameraním sa na hodnotu (vrátane kritérií kvality starostlivosti a nákladov na výsledky), namiesto zamerania sa na samotnú cenu, môžu orgány verejného obstarávania hrať dôležitú úlohu pri efektívnom poskytovaní kvalitnejšej starostlivosti,” povedal Pavol Lepey, Head of Healthcare Transformation & Market Access v spoločnosti Roche Slovensko.

Konferencia AmCham je priekopníkom v prepojení a spolupráci slovenských lídrov v sektore zdravotníctva a technológií s cieľom formovať zásady, politiky a partnerstvá potrebné v tomto novom náročnom kontexte. Americká obchodná komora v SR sa v rámci svojho zdravotníckeho výboru dlhodobo venuje potrebe zavádzania inovatívnych prístupov do slovenského zdravotníctva.

Partnermi konferencie boli spoločnosti Merck Sharp & Dohme, s.r.o., Roche Slovensko, s.r.o., Microsoft Slovakia s.r.o., , Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, IBM Slovakia, spol. s.r.o.,  Johnson & Johnson, s.r.o., Medtronic Slovakia, s.r.o.,  Siemens Healthineers, Novartis Slovakia s.r.o., Diagnose.me, AIslovakIA a OnkoAliancia.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.