Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Sociálna poisťovňa nemôže zrušiť zmluvu o vstupe do 2. piliera

Kategória: Spravodajstvo

Podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nemožno odstúpiť, vypovedať ju ani zrušiť dohodou zmluvných strán.

Bratislava 24. septembra (TASR) -  Preto, keď si fyzická osoba následne, teda po uzatvorení zmluvy, uvedomí, že účasť v 2. pilieri by bola pre ňu nevýhodná, nemôže od nej odstúpiť a ani Sociálna poisťovňa takúto zmluvu nemôže vymazať z registra len na základe žiadosti sporiteľa.
      "Za to, či údaje boli zaslané zo skutočne uzatvorenej zmluvy, zodpovedá dôchodková správcovská spoločnosť (DSS). Sociálna poisťovňa nie je oprávnená preverovať podmienky uzatvorenia zmluvy, či bola uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a podobne, ale len na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ktorý zmluvu vyhlási za neplatnú, túto zmluvu z registra vymaže. Za obdobie fungovania 2. piliera, t. j. od roku 2005, bolo z registra takto vymazaných 60 zmlúv. Celkovo od začiatku roka 2019 do konca augusta 2019 v 2. pilieri pribudlo 53.175 nových sporiteľov, za celý rok 2018 ich bolo 65.587," informuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.
      Podľa neho je v tejto súvislosti dôležité aj to, v akom čase chce poistenec-sporiteľ zmeniť svoje rozhodnutie a zmluvu zrušiť. Ak požiada o výmaz zmluvy z registra ešte pred tým, ako údaje zo zmluvy DSS poslala Sociálnej poisťovni, takéto podanie poisťovňa pošle bezodkladne na preverenie späť do DSS.
      Príslušná DSS je povinná zabezpečiť zaslanie údajov zo zmluvy do Sociálnej poisťovne elektronicky v štruktúre a spôsobom určeným poisťovňou do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Zmluvy fyzicky nie sú v Sociálnej poisťovni, tá len spravuje register zmlúv, t. j. informačný systém automatizovane posúdi, či sú splnené formálne podmienky na zápis údajov takejto zmluvy, najmä či ide o fyzickú osobu s evidovaným dôchodkovým poistením a s vekom do 35 rokov veku. O zápise zmluvy, respektíve jej „nezápise“ – pri nesplnení formálnych podmienok - Sociálna poisťovňa informuje DSS, ktorá následne zasa informuje sporiteľa.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.