Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Sociálna poisťovňa predstavila novú webstránku, v centre diania je poistenec a životné situácie, v ktorých sa môže ocitnúť

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa uviedla verejnosti novú webstránku, ktorá nahrádza pôvodný, takmer dve dekády starý a komplikovaný web. V centre diania je tak po novom klient a situácie, v ktorých sa počas života môže ocitnúť. Nová webstránka zároveň zohľadňuje aktuálne štandardy štátnych a verejnoprávnych inštitúcií ako aj štandardy prístupnosti pre široké cieľové skupiny. Poistencom tak prinesie jednoduchšiu, intuitívnejšiu a prehľadnejšiu verziu webového sídla poskytovateľa sociálneho poistenia, na ktorom poistenci nájdu to, čo potrebujú, doslova na pár klikov. Nová webstránka bude k dispozícii pre širokú verejnosť od soboty 26. novembra 2022 na adrese www.socpoist.sk.

Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii svojich služieb. Po uvedení Elektronického účtu poistenca (EÚP) a elektronickej PN (ePN) predstavila úplne novú webstránku. Rok 2022 sa tak nesie v znamení najväčšej a najvýraznejšej elektronizácie služieb Sociálnej poisťovne v jej doterajšej histórii.

Cieľom projektu je nahradiť súčasné webové sídlo Sociálnej poisťovne, ktoré nespĺňa moderné štandardy a požiadavky, novým webovým portálom. Zároveň vytvoriť moderný, prehľadný a bezpečný web, ktorý bude proklientsky orientovaný, užívateľsky prívetivý a bude slúžiť ako vstupná brána pre všetky súčasné aj budúce elektronické služby Sociálnej poisťovne. Očakávanými prínosmi a parametrami nového webu sú tiež zrozumiteľnosť, jednoduchá orientácia a prístupnosť.

„Vytvoriť nový web v praxi znamenalo rozobrať ten pôvodný a kompletne ho nanovo prestavať. Dôležité bolo pozerať sa na webstránku očami klienta a vytvoriť štruktúru obsahu tak, aby intuitívne našiel svoj cieľ. Dôraz sme kládli na vizuálnu a obsahovú stránku, aby bola pochopiteľná, prívetivá a ľudská,“ objasnil proces tvorby Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Bola vytvorená nová štruktúra obsahu, prepracovanie, doplnenie a aktualizácia existujúcich textov, prepájanie príbuzných tém a tiež niekoľkonásobná spätná kontrola. Počas procesu tvorby bola stránka podrobená testovaniu funkčnosti a intuitívnosti zo strany vybraných účastníkov verejnosti. Vo finálnej fáze prípravy preverili korektnosť informácií zamestnanci zo všetkých oddelení Sociálnej poisťovne.

Ďalším z podstatných parametrov bolo nepresýtiť stránku obsahom. „Prínosom nového webu má byť najmä zrozumiteľnosť pre čo najširšie publikum používateľov, jednoduchá orientácia a responzívne zobrazenie z rôznych druhov zariadení, desktopov, mobilov a výrazné zlepšenie prístupnosti, napr. pre zrakovo znevýhodnených,“ dodal Michal Ilko.

Podľa nového spôsobu vyhľadávania informácií si tak klient môže zvoliť životnú situáciu, v ktorej sa aktuálne nachádza alebo typ klienta (Kto som), ktorým v danej chvíli je. Či už je klientovi bližšia akákoľvek situácia alebo rola, výsledkom je, že na konci cesty sa oboma novými smermi (Životná situácia, Kto som) poistenec dostane k rovnakému cieľu, ideálne s možnosťou online si vybaviť želaný úkon alebo získať informáciu.

Samotné riešenie nového, moderného, prehľadného a bezpečného webového sídla je plne v réžii Sociálnej poisťovne. Pri jeho príprave bolo prenesených približne pol milióna súborov, vytvorených 903 podstránok, 995 položiek v štruktúre menu a vyvinuli sme približne 50 nových komponentov.

Nová webstránka je k dispozícii pre širokú verejnosť od soboty 26. novembra 2022 na adrese www.socpoist.sk.

Webové sídlo Sociálnej poisťovne doteraz za rok 2022 zaznamenalo približne 15 mil. návštev. V medziročnom porovnaní to bolo 20 miliónov návštev v roku 2021, 23 miliónov návštev v roku 2020 a 13 miliónov návštev roku 2019.  

Návštevníci stránky sa najviac zaujímali o nasledovné témy: Zoznam dlžníkov, Kontakty, Nemocenské dávky a Dôchodkové dávky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.