Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Sociálna poisťovňa sprístupní nové informácie pre zamestnávateľov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Od 1. júna 2022 sprístupní Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi informácie o jeho zamestnancovi, ktoré sú potrebné na určenie obdobia, počas ktorého nie je zamestnanec povinný platiť poistné na niektoré druhy poistení.

Týka sa to najmä povinnosti platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti z dôvodu priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, vrátane dňa vydania rozhodnutia o priznaní tohto dôchodku bez súhlasu zamestnanca. Ide o novú povinnosť Sociálnej poisťovne vo vzťahu k zamestnávateľom.

Uvedené informácie budú automaticky sprístupnené pre zamestnávateľov v systéme elektronických služieb Sociálnej poisťovne ako ďalší prehľadový formulár.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.