Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Sociálna poisťovňa v júli prijala takmer 22 percent ePN, najviac zo Žilinského kraja

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa prijíma od lekárov už takmer 22 percent vypísaných práceneschopností v elektronickej forme ako ePN. Za mesiac júl eviduje 13 217 ePN a ďalších 46 934 dočasných pracovných neschopností, ktoré lekári vystavili v papierovej forme. Spolu tak bolo v mesiaci júl vystavených 60 151 dočasných práceneschopností. Prvý rok sa oprávnení lekári – všeobecní lekári pre dospelých, gynekológovia, pediatri a lekári ústavnej starostlivosti – do systému elektronickej PN zapájajú dobrovoľne, od júna budúceho roka to bude povinné.  Od roku 2024 pribudnú aj špecialisti.


Najviac vystavených ePN za mesiac júl 2022 eviduje Sociálna poisťovňa zo Žilinského kraja – spolu ich bolo 2 410, z toho 803 v samotnom okrese Žilina. Nasledujú Trenčiansky (2 058) a Nitriansky kraj (1 802). Najmenej sa do systému ePN zapojili lekári v Prešovskom (1 170) a Košickom kraji (1 026). Z hľadiska okresov eviduje Sociálna poisťovňa najmenej ePN v okrese Bytča (31) a v okrese Turčianske Teplice (56).

Východ Slovenska zatiaľ naďalej využíva tradičnú papierovú formu vypisovania dočasných pracovných neschopností. Najviac papierových PN v júli zadali do systému lekári z Prešovského samosprávneho kraja – spolu 7 293, z toho len v samotnom okrese Prešov ich bolo 1 740 a v okrese Poprad 1 011. Druhým krajom, kde prevažujú papierové PN, je Košický so 6 705 prípadmi. Nasleduje Nitriansky kraj so 6 094 vypísanými PN v papierovej forme.

Tak, ako pri papierových PN, aj pri ePN prevažujú ženy. Z celkového počtu papierových práceneschopností 60 151 sa 31 413 týkalo žien. Pri elektronických PN tvorili ženy  6 950 prípadov z 13 217.

Sociálna poisťovňa podrobne informuje o projekte ePN na svojej webstránke:
Sociálna poisťovňa - ePN (socpoist.sk)

Pre používateľov tiež pripravila odpovede na najčastejšie otázky v sérii podcastov, ktoré sú dostupné v bežných podcastových aplikáciách:
ePN podcast pre občanov
ePN podcast pre zamestnávateľov
ePN podcast pre lekárov


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.