Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Sociálna poisťovňa v roku 2022: Elektronizácia služieb, nový web, ocenený produkt aj rozširujúca sa agenda

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Rok 2022 sa v Sociálnej poisťovni niesol v znamení najväčšej a najvýraznejšej elektronizácie služieb v jej doterajšej histórii. Po jarnom uvedení Elektronického účtu poistenca (EÚP) a elektronickej PN (ePN)predstavila v záverečných mesiacoch úplne novú webstránku. Elektronická PN sa zároveň stala na jesennej konferencii víťazom ceny ITAPA 2022 v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti. Rok zavŕšila víťazstvom v prestížnej ankete Najzamestnávateľ v kategórii štátna a verejná správa. Vypláca čoraz viac dôchodkových dávok už dva roky za sebou a s rastúcim záujmom sa stretli tiež nové dávky nemocenského poistenia – tehotenské a otcovské.

 

Až o 50 percent viac EÚP

Prioritou Sociálnej poisťovne v roku 2022 bola modernizácia elektronických služieb, čoho výsledkom je nový  Elektronický účet poistenca - prehľadnejší, užívateľsky prívetivejší online produkt, v ktorom sa poistenec dokáže rýchlo, intuitívne orientovať a overiť si informácie z oblasti sociálneho poistenia. Práve táto novinka spôsobila v krátkom čase až 50 percentný nárast aktívnych užívateľov, čoho výsledkom je viac ako 120 tisíc aktívnych užívateľov v závere uplynulého roka. Môžu sa tak online z pohodlia domova oboznámiť s prehľadmi dôb svojho poistenia a zistiť, či za nich napr. zamestnávateľ odvádza poistné aj vymeriavacie základy, z ktorých bolo odvedené poistné a z ktorých sa vypočítavajú príslušné dávky. Vo svojich elektronických službách na webovej stránke Sociálna poisťovňa naďalej klientom umožňuje požiadať si elektronicky o viaceré druhy dávok (napr. tehotenské, pandemickú PN a OČR), ku ktorým v roku 2022 pribudlo aj vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok. S jeho využitím doručí poistenec Sociálnej poisťovni informáciu, či si želá presmerovať ho na náhradných rodičov alebo si neželá priznať túto novú dávku biologickému rodičovi/rodičom.

200 tisíc vystavených ePN a víťazstvo

Do EÚP vlani Sociálna poisťovňa začlenila aj úplne novú funkciu – informáciu o elektronickej práceneschopnosti. Cieľom zavedenia ePN bolo vytvoriť službu v rámci elektronizácie zdravotníctva a digitalizácie Sociálnej poisťovne, ktorá zjednodušuje proces potvrdenia práceneschopnosti pacientovi a následného vybavenia dávky nemocenské. Vystavenie ePN tak poistenca, zamestnávateľov i Sociálnu poisťovňu odbremeňuje od zdĺhavého spracovania papierových potvrdení. Projekt, na ktorom sa podieľalo aj Národné centrum zdravotníckych informácií, zvíťazil v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti na konferencii Jesenná ITAPA 2022.

Kým v júni 2022, kedy sa nová služba pilotne spustila pre skupinu tzv. oprávnených lekárov, evidovala Sociálna poisťovňa necelých 11 percent (10,97) ePN z celkovo prijatých PN (papierových aj elektronických), v januári 2023 to už bolo 53,5 percenta (53,49). Celkový počet vystavených ePN od spustenia služby v tomto období predstavoval približne 212 tisíc (z celkového počtu 633 a pol tisíc prijatých papierových aj elektronických PN).

Dvojnásobný počet 13. dôchodkov

Zvýšený nápor v rozhodovacej činnosti zaznamenala pri „dvojitej“ výplate 13. dôchodkov – najskôr ich na základe zmeny legislatívy seniorom zaslala v predčasnom termíne v júli a následne aj v decembri 2022. V júli bolo vyplatených 1 435 097 a v decembri 1 439 981 týchto dávok.

Sociálna poisťovňa medziročne celkovo vyplatila viac všetkých druhov dôchodkových dávok – kým v roku 2021 ich bolo priemerne mesačne 1 746 209, v roku 2022 ich počet vzrástol na 1 756 147. Priemerná výška starobného dôchodku dosiahla vlani 518,76 eura, kým v roku 2021 dosahovala úroveň 505,68 eura.

O dve tretiny menej pandemických dávok

Ústup pandémie v uplynulom roku sa prejavil aj na počte tzv. pandemických dávok – medziročne výrazne poklesli. Kým za rok 2022 Sociálna poisťovňa zaslala spolu 331 226 pandemických dávok nemocenské a ošetrovné, v roku 2021 ich bolo nepomerne viac, až 1 105 736.

Svojim poistencom Sociálna poisťovňa vlani poskytla celkovo 1 716 746 dávok nemocenské v priemernej výške 349,41 eura. V roku 2021 ich bolo viac – 2 205 283 v priemernej sume 321,69 eura.

Nárast tehotenského aj zavedenie otcovského

  • mamičky a iní poistenci získali 383 332 dávok materské, čo je na úrovni roku 2021 (383 881), ale ich priemerná výška stúpla z 824,47 eura v roku 2021 na 876,20 eura v roku 2022,
  • novú dávku otcovské, ktorú môže otec poberať najviac 14 dní, dostali oteckovia prvýkrát v decembri 2022 – vyplatených im bolo 3 028 dávok (za november 2022) v priemernej výške 393,52 eura,
  • vzrástol aj záujem o tehotenskú dávku, ktorá sa zavádzala na jar 2021 – kým v roku 2021 ju Sociálna poisťovňa vyplatila 158 193 mamičkám v priemernej výške 202,21 eura, v roku 2022 bolo dávok pre tehotné mamičky viac – 227 796 v priemernej výške 204,94 eura.

Najzamestnávateľ – premiéra a víťazstvo

Sociálna poisťovňa úspechy vo svojej činnosti zavŕšila v úvode roka 2023, keď si prevzala ocenenie v ankete Najzamestnávateľ 2022. Svoju premiéru na tomto prestížnom podujatí tak premenila na víťazstvo a stala sa najatraktívnejším zamestnávateľom v štátnej a verejnej správe.

Rok 2023 v znamení rodičovského dôchodku aj generálneho pardonu

Legislatívne novinky uplynulého obdobia majú vplyv na činnosť Sociálnej poisťovne. Hlavnými výzvami nasledovných mesiacov je nová dávka - rodičovský dôchodok. V najbližších týždňoch po uplynutí termínu určeného na doručenie vyhlásení o nároku na rodičovský dôchodok začne najdôležitejšie obdobie spracovania a následnej výplaty.

Generálny pardon 2023 je aktuálnou príležitosťou pre dlžníkov Sociálnej poisťovne, ktorí si chcú vysporiadať svoje nedoplatky na poistnom spred 1. júla 2022. Na splatenie istiny majú lehotu 7 mesiacov (od 1. februára do 31. augusta 2023). Generálny pardon tak môže vysporiadať podlžnosti viac ako milióna subjektov (zamestnávateľov, SZČO a dobrovoľne poistené osoby).

Rozvoj EÚP pokračuje

Tento rok bude Sociálna poisťovňa napredovať aj v naštartovanej elektronizácii služieb: do Elektronického účtu poistenca pridá ďalšie užitočné informácie pre klientov zo všetkých agend sociálneho poistenia. Nové funkcionality tiež rozšíria už existujúce služby a životné situácie, ktoré je možné vybaviť s využitím počítača, bez návštevy pobočky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.