Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

SP už uhrádza lekárom výkony za ePN a pripomína im nahlásenie čísla účtu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v júli prvýkrát uhradila poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za vystavenie elektronickej dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN) za mesiac jún. Tieto výkony nemuseli lekári Sociálnej poisťovni osobitne vykazovať. V prípade ePN Sociálna poisťovňa okrem uznania dočasnej pracovnej neschopnosti uhrádza ako osobitný zdravotný výkon aj jej ukončenie. Celkovo takto uhradila 6 314 uznaní vzniku ePN a 2 662 ukončení ePN v celkovej výške 8 976 eur. Projekt vystavovania ePN bol v prvej fáze pre všeobecných lekárov spustený od 1. júna 2022. Dôležité je, aby mali v Sociálnej poisťovni nahlásené správne číslo účtu v banke.

ePN vystavené v systéme eZdravie lekári nemusia Sociálnej poisťovni osobitne vykazovať tak ako ostatné zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia, keďže Sociálna poisťovňa ich online zaeviduje a v zmysle zákona ich automaticky aj uhrádza.

Niektorým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti však platby za vystavenie ePN Sociálna poisťovňa nemohla uhradiť, keďže nedisponovala údajom o čísle ich účtu vedenom v banke.  V tejto súvislosti preto opätovne pripomína tým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí:

• doteraz nevykazovali zdravotné výkony ani elektronicky a ani papierovo, resp. naposledy ich vykázali elektronicky v roku 2021, alebo

• vykazujú zdravotné výkony elektronicky, resp. papierovo, ale od naposledy zaslaného základného zúčtovacieho dokladu zmenili používaný účet vedený v banke,

aby oznámili aktuálne číslo účtu vedeného v banke, a to písomne pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa sídla ambulancie. Bez oznámenia čísla bankového účtu nebude môcť Sociálna poisťovňa týmto poskytovateľom správne poukázať úhradu za vystavenie ePN.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.