Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Spoločné stanovisko MZ SR a odborníkov na onkológiu k mamografickým vyšetreniam

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Spoločné stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, Národného onkologického inštitútu, Slovenskej onkologickej spoločnosti a hlavnej odborníčky MZ SR pre rádiológiu k medializovanému stiahnutiu Návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej, Moniky Péter a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo zdravotníctva SR,
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti,
MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka Národného onkologického inštitútu,
prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre rádiológiu
a doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH, mim Prof., predsedníčka Sekcie mammárnej diagnostiky SRS SLS
 
sa s predmetným návrhom zákona stotožňujú. Ide o zmeny, ktoré sú založené na vedeckých dôkazoch, a sú zároveň odporúčané pracovnými skupinami MZ SR. Predmetný návrh upravuje aj ďalšie veľmi potrebné zmeny nielen v oblasti onkologických skríningov, ale aj v starostlivosti o pediatrických pacientov.
 
Skríning rakoviny prsníka je určený pre bezpríznakové ženy. Jednoznačne odporúčaným vyšetrením v rámci skríningu žien v bežnom riziku pre vývoj rakoviny prsníka je mamografické vyšetrenie. Ultrazvukové vyšetrenie môže mať svoj význam v rámci doriešovania mamograficky hustej žľazy, alebo zistených mamografických abnormalít, alebo u žien s príznakmi ochorenia prsnej žľazy. Naopak, v rámci skríningu bezpríznakových žien v bežnom riziku rakoviny prsníka, je samotné ultrazvukové vyšetrenie spojené s vysokou falošnou pozitivitou a nie je ako skríningové vyšetrenie odporúčané.
 
Pre ženy s vyšším rizikom vývoja karcinómu prsníka a pre ženy s klinickým nálezom na prsníkoch sú vypracované samostatné štandardné vyšetrovacie postupy. Samostatne uskutočnené ultrazvukové vyšetrenie u bezpríznakových žien môže viesť k nadvyšetrovaniu, vzhľadom na opakované kontroly onkologicky nepodozrivých zmien (cysty a nezhubné nehmatné zmeny), ktoré vedú k potenciálnemu poškodeniu a nadmernej úzkosti žien. Súčasne predstavujú záťaž zdravotného systému.
 
Európska rádiologická spoločnosť a Európska spoločnosť pre zobrazovanie prsníkov (EUSOBI) jednoznačne neodporúčajú používať samotné ultrazvukové vyšetrenie ako preventívnu metódu rakoviny prsníka vzhľadom na výsledky dlhodobej aplikačnej praxe vychádzajúcej z medicínskych dôkazov.
 
Vypracovaný návrh úpravy zákona je v súlade s medicínskymi odporúčaniami, ktorý okrem iného upravuje nesprávne uvedený medicínsky postup týkajúci sa ultrazvukových vyšetrení prsnej žľazy u žien v bežnom riziku pre vývoj rakoviny prsníka.
 
Navrhovaná novela má tak zabezpečiť väčší prístup k medicínsky správne indikovaným rádiologickým vyšetreniam. Výsledkom sonografickej prevencie je nárast počtu doplňujúcich vyšetrení, biopsií a skorších kontrol benígnych lézií na potvrdenie ich benignity. To má negatívny dopad na psychiku žien i nákladovú efektivitu takéhoto preventívneho programu a nespĺňa požadované kritérium dostatočnej prevahy benefitov nad rizikami ako pre jednotlivca, tak i pre populáciu.
 
Z uvedených dôvodov väčšina odborných spoločností a expertov neodporúča rutinný skríning karcinómu prsníka u mladých asymptomatických žien priemerného rizika pod 40 rokov, pretože nie je efektívny, nevedie k želanému poklesu mortality a naopak vedie k neúmernej iatrogenizácii zdravých žien (poškodenie pacienta nesprávnym postupom). 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.