Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Spoločné vyhlásenie zdravotníckych organizácií k návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: SLK

V súvislosti so schvaľovaním štátneho rozpočtu sa na pôde Slovenskej lekárskej komory v utorok, 8.11.2022 stretli zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska, Asociácie štátnych nemocníc SR, Asociácie súkromných lekárov – Zdravity a Zväzu ambulantných poskytovateľov.

Cieľom stretnutia, ktoré inicioval prezident SLK MUDr. Pavel Oravec, bol spoločný postup s dôrazom na rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2023 a diskusia o riešení ďalších aktuálnych problémov v zdravotníctve. Účastníci v diskusii zdôraznili, že nielen zdravotnícke organizácie, ale aj kompetentné štátne orgány v oblasti zdravotníctva hodnotia deficit v plánovanom rozpočte pre zdravotníctvo pre rok 2023 v rádoch stoviek miliónov eur. Považujeme za dôležité, aby v rozpočte pre zdravotníctvo na rok 2023 bola na verejné zdravotné poistenie navýšená suma optimálne na výšku 6 percent HDP na budúci rok. V aktuálnom návrhu rozpočtu je dobre schovaný fakt, že platba za poistencov štátu je dlhodobo nedostatočná a má absolútne alebo relatívne z roka na rok klesajúci trend. Zástupcovia všetkých organizácií sa na stretnutí dohodli, že:

• žiadajú všetky orgány štátu a teraz politické strany v parlamente pri schvaľovaní rozpočtu, aby pred politickým uvažovaním uprednostnili odborne podloženú debatu, korektnú komunikáciu a dodržiavanie dohodnutých záväzkov, nakoľko následky neadvekvátnych rozhodnutí jednej vlády nielenže neprinášajú očakávaný efekt, ale vytvárajú a priori negatívnu východiskovú pozíciu pre ktorúkoľvek ďalšiu vládu a len prehlbujú negatívnu finančnú a personálnu bilanciu v zdravotníctve a zvyšujú spoločenské napätie.

• žiadajú, aby sa neustále uvažovalo v kontexte a intenciách, že v systéme zdravotníctva existuje nemocničná aj ambulantná zdravotná starostlivosť a jej ďalšie komplementárne zložky, ktoré vytvárajú jeden celok a že chybné kroky v súčasnosti už môžu mať domino efekt na celý sektor;

• zavádzanie pri riešení problémov slovenského zdravotníctva je zdravotníkmi ľahko prehliadnuteľné a následne vyvoláva nedôveru na spôsob riešenia aj v prípade, že návrhy sú mienené úprimne;

• je potrebné využiť celý rok 2023 na širokú diskusiu o zdravotníctve medzi zdravotníckymi organizáciami, zdravotnými poisťovňami a štátnymi orgánmi;

• budeme intenzívne hľadať podporu u tých, ktorých sa neriešené problémy v zdravotníctve týkajú najviac - našich pacientov.

Všetky zúčastnené zdravotnícke organizácie poslali po stretnutí spoločný otvorený list predsedovi parlamentu so žiadosťou o stretnutie. Bratislava, 14.11.2022

Slovenská lekárska komora

Zväz ambulantných poskytovateľov

Asociácia štátnych nemocníc SR

Asociácia nemocníc Slovenska

Asociácia súkromných lekárov – Zdravita

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.