Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Spolupráca UNLP a TUKE prinesie benefit pacientom aj študentom

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Košice 19. januára (TASR) - Dohodu o vzájomnej spolupráci s cieľom zvýšenia kvality činností oboch inštitúcií podpísali Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) a Technická univerzita v Košiciach (TUKE). Výsledky spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inej tvorivej činnosti zamestnancov prinesú benefit najmä pacientom, no výsledkom budú aj spoločné publikačné aktivity. Informovala o tom vo štvrtok vedúca komunikačného odboru košickej nemocnice Ladislava Šustová.

Súčasťou spolupráce je potreba prepojenia teoretických vedomostí získaných na akademickej pôde s praktickými skúsenosťami a vedomosťami. Partneri plánujú participovať na vedeckých projektoch a pri riešení rôznych grantových schém v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Vzájomné partnerstvo otvára možnosti aj študentom vrátane doktorandov, aby sa do výskumu, vývoja a tvorivej činnosti mohli zapojiť pri spracovaní svojich záverečných prác s možnosťou bezplatnej odbornej stáže. "Technická univerzita v Košiciach nám dokáže ponúknuť veľmi sofistikované aplikácie metód umelej inteligencie, informačných a komunikačných systémov a s ich spoluprácou rátame s postupnou digitalizáciou procesov," uviedol riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.

Vďaka odborníkom nemocnice v oblasti pracovného lekárstva získa TUKE odborné rady pri ohrození alebo poškodení zdravia z práce, ako aj pri otravách priemyselného alebo iného pôvodu.
"Naši špecialisti zároveň poskytnú zamestnancom TUKE odborné skúsenosti pri zvládaní rôznych mimoriadnych situácií, akou je aj pandémia vírusového ochorenia COVID-19, a tiež v oblasti klinickej toxikológie pri diagnostikovaní, prevencii a posudzovaní intoxikácií," doplnil Beňa.
TUKE je pripravená poskytnúť moderné technické prostriedky biomedicínskeho inžinierstva, ktoré dlhodobo rozvíja. "Ponúkame jeho bezpečné použitie na diagnostické, implantačné a liečebné účely, ako aj aplikácie technických prostriedkov a počítačovo podporovaných zariadení pre konkrétne podmienky zdravotníckeho zariadenia," konštatoval rektor TUKE Stanislav Kmeť.
Univerzita by nemocnici mohla pomôcť aj s projektmi energetickej úspory a podieľať sa aj na rôznych architektonických projektoch, napríklad v rámci tvorby parkovacích miest v areáli na Triede SNP.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.