Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Spustil sa proces oddlženia nemocníc

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Nemocnice sa môžu uchádzať o oddlženie v hodnote 575 miliónov eur. Ministerstvo zdravotníctva na základe schváleného materiálu k oddlženiu pristúpilo k podpisom mandátnych zmlúv so zdravotníckymi zariadeniami, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa oddlženia, k realizácii záverečnej fázy procesu oddlženia zdravotníckych zariadení. 

Participácia každého zdravotníckeho zariadenia v procese oddlžovania je dobrovoľná, právne nenárokovateľná, transparentná a postavená na princípe rovnakého prístupu a zaobchádzania pre všetkých,“ vysvetlil minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.
 16. marca 2022 boli zo strany ministerstva zdravotníctva podpísané mandátne zmluvy, okrem iných najmä so zdravotníckymi zariadeniami, ktoré sú najviac zadlžené. 
 Tieto zmluvy budú v najbližších dňoch zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.
 „Ďalším krokom po podpise a zverejnení všetkých mandátnych zmlúv bude kontrola záväzkov, ktoré budú predmetom oddlženia, na úrovni zdravotníckych zariadení,“ uzavrel minister Lengvarský.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.