Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Stanovisko SLK k útokom na zdravotníckych pracovníkov a k výpovednej dobe pre zdravotníkov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Slovenská lekárska komora

V posledných týždňoch a mesiacoch sledujeme nárast agresívneho správania pacientov, ale aj ich rodinným príslušníkom voči lekárom, zdravotným sestrám a ostatným zdravotníckym pracovníkom. Najnovší prípad sa odohral začiatkom júna v areáli nemocnice v Rimavskej Sobote, kde príbuzní pacienta napadli primára interného oddelenia. Zariadenie v tejto súvislosti zvažuje posilnenie zabezpečenia priestorov urgentného príjmu o prítomnosť súkromnej bezpečnostnej služby.

Pred niekoľkými týždňami sme sa dozvedeli, že v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici začali kvôli podobným problémom organizovať kurzy sebaobrany pre zdravotníkov. Tadiaľ cesta nevedie. Slovenská lekárska komora je situáciou hlboko znepokojená.  „Budeme žiadať štátne orgány, aby podobné incidenty dôsledne vyšetrili, ale najmä prijali také preventívne opatrenia do budúcnosti, ktoré budú zdravotníkov účinne chrániť,“ povedal prezident SLK MUDr. Jaroslav Šimo.

SLK bude iniciovať aj úpravu legislatívy, ktorá zabezpečí zvýšenú ochranu zdravotníkov v súvislosti s výkonom ich povolania. V súčasnosti platná legislatíva, vďaka ktorej majú zdravotníci od roku 2017 štatút chránenej osoby, je totiž zjavne nedostatočná.  Druhou témou, o ktorej by sme chceli hovoriť, je návrh novely Zákonníka práce z dielne poslancov KDH, ktorý má predĺžiť výpovedné doby pre zdravotníkov.

Považujeme to za diskriminačné a a mrzí nás to o to viac, že iba nedávno sa podarilo zrušiť podobnú diskriminačnú normu týkajúcu sa len zdravotníkov – išlo o platenie daní z nepeňažného plnenia pri vzdelávaní. Predĺženie výpovedných dôb pre zdravotníckych pracovníkov rozhodne neprispeje k vyriešeniu personálnej krízy v zdravotníctve. Naopak, obávame sa, že predĺženie výpovedných dôb bude mať opačný efekt, bude zdravotníkov odrádzať od uzatvorenia pracovných zmlúv so zdravotníckymi zariadeniam a krízu ešte prehĺbi. Riešenie nedostatku lekárov a ostatných zdravotníkov si vyžaduje komplexné riešenia, nie čiastkové kroky, vytrhnuté zo zdravotníckych systémov iných krajín - t.j. keď sa preberie len „represívna časť“ Zákonníka práce, ale odignorujú sa časti, ktoré obsahujú aj benefity a významnú mieru ochrany zdravotníckych pracovníkov voči zamestnávateľom. Vyzývame preto poslancov NR SR, aby navrhovanú novelu neschválili.  


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.