Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

ŠÚKL odviedol vlani do štátneho rozpočtu 11,9 mil. eur

Kategória: Spravodajstvo

Ide o príjmy, ktoré získal Štátny ústav pre kontrolu liečiv za správne poplatky, poskytnuté služby či pokuty.

BRATISLAVA 25. apríla (SITA) - Štátny ústav pre kontrolu liečiv prispel v uplynulom roku do štátneho rozpočtu sumou 11,9 milióna eur, čo je o 5,3 mil. eur viac ako rok predtým. Podarilo sa mu to najmä vďaka správnym poplatkom, ktoré vybral. Tie presiahli výšku 11,6 mil. eur, zvyšok peňazí, cez 308 tis. eur, získal za poskytnuté služby či pokuty. Po odpočítaní výdavkov predstavoval čistý prínos ústavu do štátnej kasy viac ako 7,5 mil. eur. Vyplýva to z výročnej správy ŠÚKL za rok 2013.

Príjmy ústavu zo správnych poplatkov narástli medziročne až o 5,5 mil. eur. Ako ŠÚKL uvádza v správe, bolo to vďaka zmene príslušného zákona. Väčšinu peňazí vybral v oblasti registrácie liekov, len malé percento tvorili príjmy napríklad za vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania lieku či zdravotníckej pomôcky. Na druhej strane získal štátny ústav menej peňazí za poskytnuté služby či pokuty, a to medziročne o 176 tis. eur. 

ŠÚKL mal v minulom roku k dispozícií na bežné výdavky 4,4 mil. eur, vyčerpal ich takmer všetky. Rok predtým hospodáril s o čosi menšou sumou 3,8 mil. eur. Najväčšou položkou v uplynulom roku preň boli služby a tovary, na obstaranie ktorých vynaložil 2,2 mil. eur. "Rozhodujúci objem nákladov v rámci služieb tvorili úhrady za zber a likvidáciu liekov nespotrebovaných obyvateľstvom prostredníctvom zmluvnej spoločnosti," uvádza ŠÚKL v správe. Cez 1,6 mil. eur mu ukrojili z rozpočtu zase mzdy. Ďalších viac ako pol milióna eur smeroval na úhradu poistného zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni. 
Kapitálové výdavky neboli ŠÚKL opätovne priklepnuté ani v minulom roku. "Viacročné nepridelenie kapitálových výdavkov má za následok nielen chátranie zakonzervovanej stavby a odsúvanie riešenia nevyhnutných rozsiahlejších opráv budov, ale aj nedostatočné a zastarané prístrojové vybavenie laboratórií, keďže cenové hladiny kvalitných prístrojov mnohonásobne prekračujú limit nákupu povolený z bežných výdavkov," zhodnotil ŠÚKL. 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv konštatuje, že nožnice medzi finančnými možnosťami ústavu a nárokmi na jeho prácu sa stále otvárajú. Pripomína, že kým úlohy, ktoré mu vyplývajú ako z domácej i európskej legislatívy, vzrástli, počet zamestnancov i rozpočtové zdroje na mzdy pridelené na rok 2014 v porovnaní s vlaňajškom poklesli. 

ŠÚKL je štátnou rozpočtovou organizáciu v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. Všetky jeho príjmy smerujú do štátneho rozpočtu.

© 2014, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.