Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI RAKOVINE

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Tento piatok, 4. februára 2022 si opätovne pripomíname Svetový deň boja proti rakovine, ktorý vyhlasuje Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) a jej tohtoročným mottom je: ODSTRÁŇME ROZDIELY V PRÍSTUPE K STAROSTLIVOSTI O ONKOLOGICKÉHO PACIENTA.

Aj Slovensko sa pripája k tejto výzve  - stále totiž existuje množstvo bariér, ktoré súvisia so socioekonomickými faktormi a tie bránia ľuďom v prístupe k život zachraňujúcim preventívnym službám, diagnostike, liečbe a starostlivosti. Tieto bariéry sú spôsobené kultúrnym kontextom, geografickou polohou, rodovými normami, úrovňou príjmu a vzdelania, diskrimináciou alebo predpokladmi na základe veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, etnickej príslušnosti, zdravotného postihnutia a životného štýlu, a vedú k veľkým rozdielom v rizikách vzniku a prežitia onkologického ochorenia.

Minister zdravotníctva SR, Vladimír Lengvarský: „Tieto riziká znásobila aj doba pandémie  COVIDU-19. Odhady medzinárodných spoločností hovoria o tom, že v Európe by mohlo byť nediagnostikovaných až 1 milión prípadov rakoviny, alebo o tom, že jeden z piatich pacientov s rakovinou v EÚ v súčasnosti nedostáva adekvátnu liečbu, ktorú potrebuje.  Sú to veľmi alarmujúce a veľmi smutné odhady.“  Svetové onkologické spoločnosti upozorňujú  tiež na to, že z dôvodu pandémie môžu časové odklady skríningovej diagnostiky u bezpríznakových ľudí spôsobiť, že budeme svedkami nárastu počtu ochorení v pokročilejších štádiách v ďalších rokoch. Jeden z výsledkov analýzy, ktorú vykonal Národný onkologický inštitút, prináša informáciu, že v roku 2020 v globále poklesol počet diagnostických vyšetrení v porovnaní s rokom 2019  aj u nás na Slovensku približne o  pätinu.

Lepšou správou je, že u už podchytených symptomatických pacientov  sa pokračuje v poskytovaní onkologickej zdravotnej starostlivosti – prebiehajú operácie, systematická liečba, aj rádioterapia vrátane hypofrakcionácie. Onkologické skríningy boli krátkodobo prerušené len na jar roku 2020, v mesiacoch marec až máj,  počas 1. vlny pandémie COVID-19, inak vyšetrenia prebiehajú bez prerušenia v rámci preventívnych prehliadok a tiež v rámci pozývania zdravotnými poisťovňami tých poistencov, ktorí neabsolvujú v stanovených pravidelných intervaloch preventívne prehliadky.

V roku  2020 bolo na 16 certifikovaných mamografických pracoviskách vyšetrených  vyše 38 tisíc žien, čo predstavuje 10% cieľovej populácie žien vo veku 50-69 rokov a zachytených bolo 310 zhubných nádorov prsníka, prevažne v skorom štádiu ochorenia. „Našou snahou tento rok  je dosiahnuť vyššiu účasť na týchto vyšetreniach a certifikovať viac mamografických pracovísk, na ktorých je zabezpečená najvyššia kvalita. V roku 2021 pribudli ďalšie pracoviská pre populačný mamografický skríning a tak v súčasnosti už máme preverených 19 pracovísk, “ skonštatoval minister zdravotníctva.
 
Aj napriek pandémii prebiehali naplno prípravné a pokračujúce aktivity v onkologických skríningových programoch na Slovensku.  V júli  2021 bol oficiálne spustený populačný skríning rakoviny krčka maternice a v septembri sa začalo s pozývaním na populačný skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Rezort zdravotníctva veľmi intenzívne rieši potrebné zmeny aj na úrovni liečby onkologických ochorení, a vôbec celkovo liekovej politiky štátu,  v rámci ktorej chceme umožniť pacientom najmodernejšiu inovatívnu liečbu. Novelizovaním zákonov 362 a 363 chceme dobehnúť naše zaostávanie voči zvyšku Európy a sprístupniť pacientovi najlepšiu možnú liečbu, vytvoriť priestor pre inovatívne terapie a sfunkčniť nástroje na vyjednávanie dohôd medzi štátom a výrobcom o vstupe inovácií na náš trh vrátane zlepšenia podmienok pre klinické skúšania, na ktorých sa často podieľajú špičkoví slovenskí lekári a veci.   
Slovensko je pevnou súčasťou Európskeho plánu na boj proti rakovine, ako aj Misie proti rakovine, a tieto stratégie prostredníctvom aktualizovaných Akčných plánov Národného onkologického programu, ktoré vláda SR schválila v júli 2021 či Plánu obnovy a odolnosti SR bude rezort zdravotníctva v čo možno maximálnej miere dodržiavať, poskytovať súčinnosť a odbornú podporu združeniam či zdravotníckym a mimovládnym a pacientskym organizáciám, ktoré majú v osvete medzi občanmi či riešení  problémov pacientov nezastupiteľné miesto. 

Rezort zdravotníctva si uvedomuje nesmierny význam prevencie onkologických ochorení, či už primárnej (napr. očkovanie proti HPV) alebo sekundárnej, najmä podporou populačných skríningových programov.  Aj pri tejto príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine chceme poprosiť všetkých občanov, aby venovali svoju pozornosť prevencii, zúčastňovali sa na  preventívnych prehliadkach a prijali pozvanie zdravotných poisťovní na príslušné skríningy, ktoré môžu včas odhaliť toto zákerné ochorenie.

Rezort zdravotníctva odvysielal včera na svojej FB stránke online diskusiu s odborníkmi (https://fb.watch/aXvOs8fDFV/ ) na 3 skríningy – rakoviny krčka maternice, prsníka a hrubého čreva a konečníka, ktorí sa pripájajú k výzvam absolvovať preventívne prehliadky a skríningy: MUDr. Alena Kállayová, primárka Preventívneho centra Onkologického ústavu sv. Alžbety: „ Ja by som poprosila naše ženy, aby si dopriali zdravý životný štýl, aby si ho preverovali účasťou na momografickom skríningu a dopriali si to, čo predstavuje moderná medicína.“ Odborník na rakovinu krčka maternice, gynekológ – onkológ MUDr. Oliver Sadovský, CSc.. Národný onkologický ústav:  „Zdravotníctvo na Slovensku poskytuje ľuďom istú prevenciu a táto prevencia je zadarmo. Ak máme túto prevenciu k dispozícii,  treba ju využiť.“ Odborník na rakovinu hrubého čreva a konečníka MUDr. Andrej Orságh, Národný onkologický ústav: „Nebojte sa prevencie, skríningu, lebo nejde v ňom o to, dokázať Vám, že ste chorý, ale dokážete sami sebe, že ste zdravý a bez strachu môžete ďalej žiť svoj vlastný život.“

Ďalšie informácie k téme: https://health.gov.sk/?rok-prevencie-skriningy alebo na: www.noisk.sk.
 
Včasnou diagnostikou a liečbou môžeme všetci zachrániť  životy mnohých  - aj ten svoj.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.