Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

SZČO a zamestnávatelia: Ak ste si počas pandémie odložili splatnosť poistného za október 2021, je potrebné ho uhradiť do konca júna

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a zamestnávateľom, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac október 2021, že sa blíži jeho splatnosť. Povinnosť uhradiť ho majú do 30. júna 2024.

Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac október 2021 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 102021, úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne - https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/platenie-poistneho/cisla-uctov-pobociek-socialnej-poistovne a použiť správny variabilný symbol.

Sociálna poisťovňa v uplynulých dňoch SZČO a zamestnávateľom poslala e-mailové správy, v ktorých ich upozorňuje na povinnosť uhradiť odložené platby poistného za mesiac október 2021 do 30. júna 2024. Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne, mimo jej zákonných povinností. Upozornenia dostali tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj emailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda na nich eviduje mailový kontakt. Ak príslušné subjekty platbu odloženého poistného neuhradia, Sociálna poisťovňa je zo zákona povinná im predpísať aj penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať.

Prehľad termínov splatnosti odloženého poistného je dostupný na webstránke Sociálnej poisťovne TU: https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/mimoriadna-situacia-pandemia/odklad-poistneho/odklad-poistneho-terminy


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.