Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

SZČO a zamestnávatelia: Odložené poistné za marec 2020 je potrebné uhradiť do 30. septembra 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorí si počas koronakrízy požiadali o odklad poistného za marec 2020, sa blíži termín jeho splatnosti. Uhradiť odložené poistné na sociálne poistenie za marec 2020 je potrebné do 30. septembra 2021. Sociálna poisťovňa bude v najbližších dňoch proaktívne zasielať e-maily dotknutým subjektom v snahe pripomenúť im blížiaci sa termín, aby si svoje záväzky vyrovnali včas a nestali sa zbytočne dlžníkmi. Ak SZČO alebo zamestnávateľ nie je schopný odložené poistné zaplatiť, môže využiť splátkový kalendár, ktorý je v tomto prípade bezúročný. Požiadať oň možno v pobočke po lehote splatnosti, teda po 30. septembri 2021.

Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac marec 2020 je potrebné uviesť špecifický symbol
v štandardnom tvare 032020, úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne - https://www.socpoist.sk/cisla-uctov-pobociek-socialnej-poistovne-v-statnej-pokladnici/719s a použiť správny variabilný symbol.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.