Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

SZU je pripravená otvoriť odbor zubného lekárstva

Kategória: Spravodajstvo

Univerzita čaká na pozitívne stanovisko akreditačnej komisie. Vybavenie i personál pre nový odbor už má.

BRATISLAVA 9. septembra (SITA) - Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) je pripravená v akademickom roku 2012/ 2013 otvoriť odbor zubné lekárstvo a dopomôcť tak k zvráteniu nepriaznivých počtov zubárov na Slovensku. Podľa vedúceho Katedry stomatológie Lekárskej fakulty SZU Michala Straku problém nedostatku zubárov nie je v tom, že by nebol záujem o štúdium tohto odboru, pretože opak je pravdou. "Záujem o štúdium je veľký, nedostatok zubných lekárov je reálny, avšak počty záujemcov štúdia sú poddimenzované," povedal Straka.

Univerzita je na záujemcov o štúdium pripravená ako po stránke vybavenosti tak i personálnej. Jediné, čo im zatiaľ chýba, je pozitívne stanovisko Akreditačnej komisie (AK). Podľa Straku mala komisia výhrady voči zahraničnému garantovi štúdia, univerzita však na ňom trvá. "Nerozumieme, ako je možné, že neustále evidujeme rôzne výhrady a povedzme si pravdu, aj pseudovýhrady na zahraničného garanta z členskej krajiny EÚ, kde je výuka stomatológie na vysokej úrovni," skonštatoval Straka.

Univerzita verí, že pod vedením zahraničného garanta, ktorý pracuje aj v edukačných komisiách pre zubné lekárstvo v únii, posunie výučbu do nových foriem a kvality. "Plánujeme kompletne prevziať manažment i obsah výuky z renomovanej univerzity, vrátane sylabov a výukových plánov pre praktickú časť výučby," uviedol Straka.

Akreditačná komisia mala mať výhrady aj voči chýbajúcemu predklinickému pracovisku. To už v je súčasnosti realitou. Pozostáva z desiatich stomatologických súprav a je riešené tak, aby začínajúci študenti získali správne návyky vrátene ergonómie ošetrenia. Niektoré časti špecializovanej výučby chce SZU realizovať aj v renomovaných súkromných pracoviskách tak, aby budúcich zubárov dostatočne pripravila do praxe. Spis pre akreditačnú komisiu univerzita už dvakrát prepracovala, aktuálne má na posúdení tretiu verziu. Ako pre agentúru SITA uviedol predseda akreditačnej komisie Ľubor Fišera, termín na vyjadrenie sa k žiadosti je 15. novembra tohto roka.

Odbor zubné lekárstvo sa na Slovensku dá v súčasnosti študovať na troch lekárskych fakultách. Dve z nich partia pod Univerzitu Komenského v Bratislave, tretia pod Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Deficit miest pre štúdium zubného lekárstva, však nie je jediným dôvodom nedostatku zubárov na Slovensku. Hlavnou príčinou má byť podľa Straku nižší počet absolventov, ktorí reálne ostanú pracovať na Slovensku. Veľké percento vysokoškolákov na tomto odbore totiž tvoria zahraniční študenti, ktorí po skončení školy odchádzajú naspäť do svojej vlasti.

"Navyše, časť slovenských študentov, ktorí nedisponujú dostatočným kapitálom pre odkúpenie alebo výstavbu vlastnej praxe, odchádza pracovať do Čiech alebo inej krajiny EU," povedal Straka. Ako ďalej pokračoval, nedostatok zubárov je potrebné vnímať aj z lokálneho hľadiska. V praxi sa totiž zvyšuje podiel súkromných ambulancií vo veľkých mestách, pričom odľahlé regióny trpia ich nedostatkom.

 

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.