Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

ÚDZS: Chceme veriť, že tohtoročná prepoisťovacia kampaň bude viac fér

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS

Na zmenu zdravotnej poisťovne majú poistenci posledné dni. Prihlášku je možné podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Prepoisťovacia kampaň je preto na svojom tohtoročnom vrchole. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) opakovane apeluje na obozretnosť poistencov.

Úrad upozorňuje poistencov, aby k otázke zmeny zdravotnej poisťovne pristúpili zodpovedne, nenechali sa zmiasť zavádzajúcou alebo neúplnou reklamou a radšej sa zamerali na to, ako im zdravotné poisťovne pomáhajú riešiť problémy so slabou dostupnosťou niektorých lekárov.

„Keďže sa v predchádzajúcich prepoisťovacích kampaniach vyskytli prípady, že k zmene zdravotnej poisťovne došlo bez vedomia poistencov, že zo strany osôb, ktoré s nimi prihlášku spísali, boli poskytnuté zavádzajúce či nepravdivé informácie, odporúčame poistencom takéto prípady oznámiť úradu. Poistenci často prihlášku podpisujú v rýchlosti, bez domyslenia dôsledkov, poskytujú svoje osobné údaje, avšak následne namietajú, že prihlášku nepodpísali, že podpis na prihláške bol sfalšovaný a podobne. V prípade, že sa poistenci domnievajú, že boli zneužité ich osobné údaje, odporúčame nahlásiť tieto skutočnosti na polícii. Aktuálne je možné podanú prihlášku kedykoľvek až do 31. októbra kalendárneho roka vziať späť, a to aj bez udania dôvodu. Chceme však veriť, že v súlade s novoprijatou legislatívou zdravotné poisťovne už urobili účinné opatrenia, aby k takýmto nekalým praktikám nedochádzalo a tohtoročná kampaň bude viac fér,“ vyhlásila predsedníčka úradu Renáta Bláhová.

Ponúkané benefity zdravotných poisťovní sú podľa jej slov pomerne lacným marketingovým nástrojom, pomocou ktorého poisťovne získavajú nových poistencov a stabilizujú svoj poistný kmeň. „Občanom a celému zdravotníctvu na Slovensku by však viac prospelo, keby zdravotné poisťovne ponúkali individuálne zdravotné pripoistenie napríklad na dentálne výkony a boli aktívne najmä v zabezpečovaní lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti tam, kde občania pociťujú jej nedostatok,“ doplnil riaditeľ sekcie dohľadu nad zdravotným poistením Marián Béreš s odkazom na dlhé čakacie lehoty a nedostatok niektorých špecialistov v regiónoch.    

Aj na vzťah poistencov a zdravotných poisťovní sa úrad zameral vo svojom reprezentatívnom aprílovom prieskume na vzorke 1014 respondentov. Ten ukázal, že hoci ľudia na Slovensku intenzívne pociťujú problém zhoršenej dostupnosti lekárov, pri hľadaní včasnej a adekvátnej zdravotnej starostlivosti nevyužívajú pomoc zdravotných poisťovní.  Až 93 percent poistencov v prieskume uviedlo, že nevyužíva poradenstvo zdravotných poisťovni pri zabezpečovaní vyšetrení u špecialistov.

Na otázku, či občania vedia, že zdravotné poisťovne v zmysle zákona o zdravotných poisťovniach vykonávajú aj poradenskú činnosť, 67 percent opýtaných odpovedalo záporne.

Na slabé interakcie medzi poistencami a zdravotnými poisťovňami poukazujú aj odpovede na otázku, či ľudia kontrolujú, aké výkony si lekári účtujú za ich ošetrenia. Takmer tretina, 32 percent opýtaných, to nerobí vôbec, 49 percent občas a pravidelne len 19 percent poistencov. Najaktívnejší sú v tom poistenci ZP Dôvera. Najmenší záujem o kontrolu výkonov lekárov vykazujú poistenci štátnej VšZP.

Úrad zisťoval aj to, v akej miere sa ľudia zaujímajú o poradovníky, ktoré vedú zdravotné poisťovne na plánované operácie. Prieskum ukázal, že dve tretiny tých, ktorí boli operovaní, sa o svoje miesto v poradovníku nezaujímali.

O aktuálnych témach súvisiacich so zdravotnými poisťovňami, ako aj o efektívnom financovaní sa začiatkom septembra hovorilo aj v diskusnej relácii Vizionári. Aktuálne informácie za úrad priniesol a na dôležité fakty poukázal aj riaditeľ Marián Béreš.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.