Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

ÚDZS podá trestné oznámenie vo veci odberov tkanív

Kategória: Spravodajstvo

Súkromné tkanivové zariadenie Tissue Research Institute (TRI), s ktorým úrad v apríli tohto roka vypovedal zmluvu, odoberalo tkanivá z mŕtvych darcov. Úrad sa domnieva, že konanie osôb spojených s činnosťou tkanivového zariadenia mohlo napĺňať skutkovú podstatu trestného činu neoprávneného odoberania orgánov, tkanív a buniek z mŕtvej osoby podľa Trestného zákona.

BRATISLAVA 12. júna (SITA) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v utorok podá na Okresnej prokuratúre Bratislava II. trestné oznámenie vo veci odberov tkanív. "Súkromné tkanivové zariadenie Tissue Research Institute (TRI), s ktorým úrad v apríli tohto roka vypovedal zmluvu, odoberalo tkanivá z mŕtvych darcov. Úrad sa domnieva, že konanie osôb spojených s činnosťou tkanivového zariadenia mohlo napĺňať skutkovú podstatu trestného činu neoprávneného odoberania orgánov, tkanív a buniek z mŕtvej osoby podľa Trestného zákona," informovala v utorok agentúru SITA hovorkyňa ÚDZS Radoslava Muchová.

Hoci spoločnosť má platné povolenie na prevádzku tkanivového zariadenia vydané Ministerstvom zdravotníctva SR, existuje podozrenie, že tkanivá odoberala v rozpore so zákonom a neoprávnene, keďže tkanivá sama nespracovávala a v čase zmluvného vzťahu s úradom ani nemala uzavretú zmluvu na spracovanie odobratých tkanív s iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti tak, ako jej to prikazuje zákon o zdravotnej starostlivosti. Zákon totiž stanovuje povinnosť mať uzavreté zmluvy na ďalšie činnosti, ktoré tkanivové zariadenie nevykonáva samé, s inými poskytovateľmi, ktorí majú na tieto činnosti povolenie.

Zákon o zdravotnej starostlivosti tiež zakazuje odber a prenos orgánov, tkanív a buniek s cieľom finančného zisku alebo iného majetkového prospechu. Vzhľadom na to, že tkanivové zariadenie využívalo medzery v legislatívnej úprave na to, aby všetky odobraté tkanivá vyvážalo bez akéhokoľvek obmedzenia alebo kontroly do Nemecka, úrad žiada orgány činné v trestnom konaní preveriť, či v tomto konaní spoločnosti nebol cieľom finančný zisk alebo iný majetkový prospech.

Predchádzajúce vedenie ÚDZS uzavrelo so súkromnou spoločnosťou TRI zmluvu o spolupráci v marci 2009. Predmetom zmluvy bola vzájomná spolupráca pri oznamovaní vhodných darcov a pri odbere tkanív, pričom hlavnou podmienkou zmluvy bolo použitie odobratých tkanív prednostne pre poistencov slovenských zdravotných poisťovní. TRI vykonávala tieto odbery predovšetkým na pracoviskách úradu v Nitre a v Bratislave. Vo februári a marci tohto roka súčasné vedenie úradu vykonalo kontrolu dodržiavania právnych predpisov a zmluvných podmienok so spoločnosťou TRI. "Výsledkom kontroly bolo zistenie nedodržiavania zmluvnej podmienky týkajúcej sa distribúcie tkanív, konkrétne, že tkanivá neboli prednostne ponúknuté a použité na Slovensku," informovala hovorkyňa úradu. Vývoz tkanív do Nemecka potvrdila už kontrola MZ SR, ktorá prebiehala v minulom roku.

Úrad však nemá kompetenciu kontrolovať možný vývoz a predaj tkanív do zahraničia. Kontrola tohto procesu je v pôsobnosti práve MZ SR. ÚDZS zmluvu o spolupráci so spoločnosťou TRI dňa 16. apríla 2012 vypovedal. Predseda úradu Ján Gajdoš súčasne ukončil pracovný pomer - úväzok, ktorý mal s úradom vtedajší riaditeľ odboru súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk a odvolal vedúceho lekára a jeho zástupcu na jednom z týchto pracovísk úradu.

Terajšia legislatíva nijako nereguluje a neobmedzuje vývoz tkanív do iných krajín. Aj z tohto dôvodu úrad v nedávnom pripomienkovom konaní k novele zákona o zdravotnej starostlivosti navrhol do zákona zaviesť preventívne mechanizmy, napríklad povoliť dovoz a vývoz tkanív len na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva SR a len za podmienky, že cieľom je prenos tkaniva do tela príjemcu a ďalšie kritériá, ktoré zabránia nekontrolovanému dovozu, ale najmä vývozu tkanív, predovšetkým tkanív z tiel mŕtvych darcov. Cieľom takejto úpravy je tiež v čo najvyššej možnej miere obmedziť možnosť obchodovania a iného neoprávneného nakladania s týmito tkanivami.

 

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.