Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Úrad podal trestné oznámenie v súvislosti s činnosťou skupiny iClinic

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS/Erika Kováčiková

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) podal minulý týždeň trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Ten sa mal dopustiť ublíženia na zdraví, falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie, ako aj podvodu.

Trestné oznámenie je založené na zisteniach z kontroly skupiny očných kliník iClinic, ktorú úrad vykonal na základe podnetov verejnosti. Podľa týchto zistení vo viacerých prípadoch došlo k nesprávnemu poskytnutiu zdravotnej starostlivosti, čoho následkom bolo aj vážne poškodenie zraku pacientov. Úrad počas svojho dohľadu objavil ďalšie skutočnosti, ktoré vyvolávajú podozrenia z nezákonného čerpania finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia s cieľom obohatiť sa. V zdravotnej dokumentácii niekoľkých pacientov je napríklad zaznamenaná diagnóza sivý zákal, hoci týmto ochorením zjavne netrpeli. Náklady na liečenie sivého zákalu sú pritom hradené z verejného zdravotného poistenia.

Vzhľadom na alarmujúcu intenzitu a závažnosť zistení bude úrad aktívne spolupracovať s Generálnou prokuratúrou SR, kam bolo trestné oznámenie doručené. Úrad je zároveň nútený pripustiť, že praktiky poškodzujúce zdravie pacientov i verejné financie sa môžu opakovať, preto je vysoko žiadúce, aby orgány činné v trestnom konaní včas a dôsledne preverili skutočnosti uvedené v trestnom oznámení.

Pre lepšie informovanie verejnosti o situácii úrad uvádza, že zatiaľ čo v priebehu roka 2019 boli voči subjektom skupiny iClinic úradu doručené 3 podnety na vykonanie dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v roku 2020 to boli 2 podnety, v roku 2021 sa počet podnetov zvýšil na 14 a v minulom roku to bolo až 26 podnetov. Celkový počet podnetov, súvisiacich s činnosťou skupiny iClinic, tak ku dňu podania trestného oznámenia predstavuje 45.

Z uvedeného počtu bolo doposiaľ po vykonaní dohľadu uzavretých 25 prípadov, z ktorých bolo v 14 prípadoch zistené porušenie povinnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť správne a/alebo viesť zdravotnú dokumentáciu správne, t. j. miera opodstatnenosti podnetov je aktuálne približne na úrovni 56 %. Pričom bežná miera opodstatnenosti podnetov vo vzťahu k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou sa pohybovala v rokoch 2019 až 2021 na úrovni 15 až 18 %.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.