Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Usmernenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí vykonávajú testy na ochorenie COVID-19 osobám bez verejného zdravotného poistenia

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR upozorňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že s účinnosťou od 4. mája 2022 je v platnosti Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k indikáciám testovania metódou RT-PCR, LAMP, PoCT (č. Z033651-2022):  https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/Covid-19/Dokumenty/Usmernenia-covid/MU-testovanie-04052022.pdf

Na základe uvedeného usmernenia testovanie indikuje pacientovi vo veku do 60 rokov na základe klinických príznakov výlučne lekár.

Osobám, ktoré nie sú verejne zdravotne poistené uhrádzalo Ministerstvo zdravotníctva SR (prostredníctvom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.) výkon testovania na ochorenie COVID-19, s odvolaním sa na § 38ev ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z.

Dovoľujeme si poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v tejto súvislosti upozorniť na skutočnosť, že požiadavka na zdokladovanie odporúčania lekára (indikácia lekára na testovanie) platí aj na testy, vykonávané osobám bez existencie verejného zdravotného poistenia, ak tieto testy boli vykonané v čase účinnosti vyššie uvedeného usmernenia (od 4. mája 2022). Výkon testovania nepoistenej osoby vo veku do 60 rokov, ktorý nebude možné podložiť odporúčaním lekára, nebude môcť byť Ministerstvom zdravotníctva SR refundovaný.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,  ktorí vykonávali testy na ochorenie COVID-19 osobám bez verejného zdravotného poistenia v období do 4. mája 2022 (kedy nebolo vyžadované odporúčanie lekára na testovanie), aby tieto výkony vykazovali na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a. s. včas po ich vykonaní.

Výkony testovania osôb bez verejného zdravotného poistenia, vykonané do účinnosti usmernenia (do 4. mája 2022) prosím predložte na úhradu na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a. s. tak, aby následná refundácia zo strany Ministerstva zdravotníctva SR prebehla najneskôr do 31. augusta 2022.

Výkony testovania osôb bez verejného zdravotného poistenia, ktoré nebudú predložené na úhradu do vyššie uvedeného termínu nebudú môcť byť zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. uhradené a následne Ministerstvom zdravotníctva SR refundované.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.