Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Uznávanie vzdelania ukrajinských pediatrov sa zjednodušuje

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Podmienky na uznávanie vzdelania ukrajinských pediatrov na Slovensku sa zjednodušujú. Zmeny umožnia plnohodnotné zapojenie pediatrov z Ukrajiny, ale aj z tretích krajín, ak budú mať záujem, do nášho zdravotného systému. „Vytvorili sme systém, ako zvýšiť počet pediatrov v ambulanciách na Slovensku,“ informoval dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý je aktuálne poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR. 

Ukrajinskí pediatri budú môcť absolvovať skúšku spôsobilosti v ukrajinskom alebo ruskom jazyku. Po úspešnom absolvovaní skúšky spôsobilosti budú môcť nastúpiť na dočasnú odbornú stáž a pracovať v ambulanciách alebo nemocniciach, ako absolventi slovenských lekárskych fakúlt. 
 
„Zároveň budú mať možnosť ísť aj na doplňujúcu skúšku, výsledkom ktorej bude uznanie titulu všeobecného lekára platné v celej EÚ,“ uviedol premiér. Slovensko taktiež znižuje výšku poplatku za skúšky, aby boli pre záujemcov dostupnejšie. Štátny tajomník MZ SR Michal Palkovič doplnil, že program je nastavený tak, že bude k dispozícii aj ďalších špecializáciám.
 
ZJEDNODUŠUJEME PODMIENKY PRE UZNÁVANIE VZDELANIA UKRAJINSKÝCH PEDIATROV
 
Proces bude pozostávať z týchto krokov: 
 
1. Uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár. Ministerstvo školstva vydá rozhodnutie do dvoch mesiacov. 
2. Skúška spôsobilosti - pozostáva z písomného testu a koná sa v ukrajinskom alebo v ruskom jazyku. Ministerstvo školstva vydá rozhodnutia do jedného mesiaca. 
3. Odborná jazyková príprava (nepovinná)
4. Dočasná odborná stáž (nepovinná)
5. Doplňujúca skúška na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
6. Výkon povolania lekár bez špecializácie
7. Uznanie dokladu o špecializácii alebo zaradenie do špecializačného štúdia
8. Výkon povolania lekár špecialista. 
 
Viac info nájdete tu: 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.