Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

V UNLP otvorili nové pracovisko tkanivovej banky

Kategória: Spravodajstvo

Náklady na špičkové laboratóriá a ambulancie dosiahli objem 2,17 milióna eur.

KOŠICE 8. júla (SITA) - Laboratórium Združenej tkanivovej banky v piatok slávnostne otvorili v priestoroch Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach. Pracovisko je určené na prípravu tkanivových a bunkových transplantátov. Náklady na špičkové laboratóriá a ambulancie dosiahli objem 2,17 milióna eur a boli financované z prostriedkov európskych fondov. Stavebné práce začali minulého roku v októbri. Náklady na stavebnú časť presiahli 1,1 milióna eur a na zdravotnícke a laboratórne vybavenie dosiahli vyše milión eur. Pracovisko spĺňa náročné európske kritériá a umožní rozvíjať a aplikovať nové vedecké a liečebné postupy do praxe.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil predseda NR SR Pavol Paška, predstaviteľka Európskej komisie, ako aj ďalší predstavitelia samosprávy a cirkvi. Paška uviedol, že sa budú usilovať zachovať aj v novom programovacom období v rámci štrukturálnych fondov EU program zdravotníctvo, pričom Slovensko má záujem získať na aktivity v rámci tohto programu až miliardu eur. "Práve tento program v uplynulom období bol najúspešnejší v čerpaní eurofondov," dodal Paška.

Združená tkanivová banka sa nachádza v prvom pavilóne nemocnice na Rastislavovej ulici a má rozlohu vyše 700 metrov štvorcových. Moderné laboratóriá sú určené na prípravu tkaninových a bunkových transplantátov. Pacientom bude slúžiť päť špecializovaných ambulancií pre personalizovanú liečbu a pokrokovú terapiu. Laboratória umožňujú sterilnú prácu s bunkami a ich prípravu a spracovanie podľa platných noriem v EÚ. Vybavené sú špičkovou sofistikovanou technológiou.

Podľa slov prednostu ústavu Jána Rosochu, bolo ambíciou projektu vytvoriť na pôde Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice základné podmienky pre aplikáciu pokrokových liečebných metód do modernej medicíny v dennej praxi. Podľa jeho slov toto pracovisko ponúkne veľkú nádej pre liečbu pacientov aplikovaním nových poznatkov z oblasti regeneračnej medicíny. Na strane druhej umožní rozvíjať ďalší klinický výskum, v ktorom už kolektív dosiahol viaceré úspechy. "Som nesmierne rád, že sa myšlienka vybudovania špičkového centra pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov, ktorá vznikla pred niekoľkými rokmi, dnes stáva realitou,“ skonštatoval Rosocha. Predstavitelia nemocnice by chceli na báze združenej tkanivovej banky vybudovať centrum transplantačných technológií.

Združená tkanivová banka vznikla v roku 1996 ako vedecko-výskumné pracovisko UNLP Košice a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a začala rozvíjať programy prípravy ľudských darcovských tkanív a buniek pre transplantáciu. V súčasnosti sa na pracovisku realizuje široký program prípravy rohovkových, kostných a spojivových transplantátov a venuje sa tiež príprave kmeňových krvotvorných buniek pre transplantácie a diagnostiku. Pracuje aj na programe diagnostiky porúch plodnosti a realizuje moderné výskumné programy v oblasti regeneračnej medicíny. Ústav ako prvé pracovisko na Slovensku rozvinul program prípravy autológnych bunkových transplantátov pre liečbu defektov kolennej chrupavky a ako jedno z prvých pracovísk v Európe aj program prípravy autológnych mezenchýmových kmeňových buniek z kostnej drene pacientov pre liečbu defektov kostných a spojivových tkanív. Združená tkanivová banka rozvinula aj program prípravy chlopňových a cievnych transplantátov.

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.