Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Veľký prieskum o drogách: Štvrtina populácie má skúsenosti s marihuanou

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom agentúry FOCUS zisťovalo, aké skúsenosti majú Slováci s užívaním drog. Najviac z opýtaných, skoro štvrtina, priznalo, že vyskúšali marihuanu, nasleduje extáza a pervitín. Viac ako 30 percent respondentov nepije alkohol vôbec alebo ho nepilo v priebehu posledných 30 mesiacov. Denne fajčí viac ako štvrtina opýtaných.

Aspoň raz v živote vyskúšalo marihuanu 23,1 % respondentov, čo je nárast oproti roku 2019 keď skúsenosť s užitím uvádzalo 17 % ľudí zúčastnených v prieskume. Medzi respondentmi vo veku od 15 do 35 rokov má skúsenosť s marihuanou až 34 %. Najviac skúseností s užitím marihuany majú ľudia z Bratislavy (32,2 %), pričom marihuanu vyskúšala až takmer polovica (47,2%) mladých Bratislavčanov vo veku 15 až 35 rokov. V priebehu posledných 12 mesiacov užilo marihuanu 5,4 % opýtaných a medzi respondentmi vo veku od 15 do 35 rokov ide o 10,2 %.
 
Ďalšími rozšírenými nelegálnymi drogami sú extáza a pervitín
Aspoň jedenkrát v živote vyskúšalo extázu 4,9 % z opýtaných a medzi respondentmi vo veku od 15 do 35 rokov má skúsenosť s extázou 8,3 %. Medzi mladými Bratislavčanmi je to 13,6 % respondentov. Pervitín aspoň raz v živote vyskúšali 3 % účastníkov prieskumu a medzi ľuďmi vo veku od 15 do 35 rokov má skúsenosť s pervitínom 4,5 % respondentov. Najviac ich je medzi obyvateľmi Banskobystrického, Trnavského a Trenčianskeho kraja.
 
Abstinentov je o niečo viac ako 30 percent
Medzi abstinentov možno zaradiť 30,2 % respondentov (v roku 2019 to bolo 26,8 %). Až 14,7 % nikdy nepilo alkohol a ďalších 15,5 % ho pilo dávnejšie ako pred 12 mesiacmi. Naopak, viac ako pätina opýtaných (20,5 %) pije alkohol viackrát do týždňa. Päť alebo viac pohárov alkoholického nápoja pri jednej príležitosti pije denne 2,3 % respondentov a aspoň raz do týždňa ďalších 12,5 % respondentov.  Medzi mládežou do 18 rokov nikdy nepilo alkohol 51,3 % opýtaných, ale naopak až 17,2 % ho pilo v priebehu posledných 30 dní a 7,3 % ho pije aspoň raz za týždeň.
 
Fajčenie má klesajúci trend
Denne fajčí (cigarety, cigary, fajku alebo elektronickú cigaretu) 26,1 % respondentov (pričom v roku 2019 to bolo až 32,1 %) a ďalších 3,8 % fajčilo v priebehu uplynulých 30 dní. Najviac ľudí, ktorí fajčia denne, je vo vekovej skupine 45 – 54 rokov (29 %), medzi mladými do 35 rokov fajčí denne 22,7 %. 
 
„Výskum síce ukázal mierny nárast v užívaní nelegálnych drog v porovnaní s rokom 2019, ale tento vzostup môže byť zapríčinený i mierne odlišnou metodológiou, keď v súčasnom výskume mali respondenti možnosť väčšej anonymity pri odpovedaní. Pri legálnych drogách, ako sú alkohol a nikotín, pozorujeme skôr stabilný či klesajúci trend užívania,“ uzatvára Terézia Weinerová, vedúca Národného monitorovacieho centra pre drogy.
 
Prieskum Rozšírenosť užívania psychoaktívnych látok a iné návykové správanie v populácii SR realizovala agentúra FOCUS v dňoch od 2. mája do 12. júna 2023 prostredníctvom siete vyškolených anketárov na reprezentatívnej vzorke 5 031 obyvateľov SR vo veku od 15 do 64 rokov metódou rozhovorov, pričom vzhľadom na citlivosť témy sa respondenti mohli rozhodnúť aj pre samovypĺňanie dotazníka v prítomnosti anketára. 
 
 
Telefonické linky, ktoré ponúkajú pomoc nielen pri drogovej závislosti, ale aj boji proti alkoholizmu či fajčeniu, nájdete tu: https://www.infodrogy.sk/stranka/urgentna-pomoc

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.