Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu zdravia pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike pre rok 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu a rozvoj zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike pre rok 2021 (ďalej ako „verejná výzva“) je vypracovaná na základe úlohy č. B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 247 z 12. 05. 2021, v zmysle ktorej má minister zdravotníctva zabezpečiť plnenie aktivít v rámci akčného plánu (ďalej ako „AP“) Národného programu zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do roku 2030 (ďalej ako „NP 2030“) podľa 9 základných priorít, rozpracovaného na podmienky rezortu zdravotníctva.

Verejná výzva sa predkladá v súlade § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 525/2010 Z. z.“) na realizáciu prioritne určenej úlohy pre rok 2021 z akčného plánu, ktorá znie:

Podpora rozvoja pracovísk pre zriedkavé choroby a rozvoja expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike a podpora zdravia pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike.

Verejná výzva sa zverejňuje podľa § 5 ods. 8 písm. c) zákona č. 525/2010 Z. z.

Kompletný materiál kompletny-material.zip kompletny_material.zip
Vlastný materiál - verejná výzva -ZCH 2021 vlastny-material.docx vlastny-material.rtf
Príloha č. 1: Opatrenie MZ SR priloha-c-01.pdf priloha-c-01.pdf
Príloha č. 2: Žiadosť o poskytnutie dotácie – podnikateľ – vzor priloha-c-02.docx priloha-c-02.rtf
Príloha č. 3. Žiadosť o poskytnutie dotácie – nepodnikateľ – vzor priloha-c-03.docx priloha-c-03.rtf
Príloha č. 4: Žiadosť o poskytnutie dotácie – právnická osoba – vzor priloha-c-04.docx priloha-c-04.rtf
Príloha č. 5: Štruktúrovaný rozpočet projektu – vzor priloha-c-05.docx priloha-c-05.rtf
Príloha č. 6: Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) až m) zákona priloha-c-06.docx priloha-c-06.rtf
Príloha č. 7: Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o zaradenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do Národného zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike priloha-c-07.docx priloha-c-07.rtf
Príloha č. 8: Často kladené otázky súvisiace s dotáciami priloha-c-08.rtf priloha-c-08.rtf
Príloha č. 9: Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie priloha-c-09.rtf priloha-c-09.rtf
Príloha č. 10: Štatút komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie priloha-c-10.doc priloha-c-10.rtf
Príloha č. 11: Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie priloha-c-11.doc priloha-c-11.rtf
Príloha č. 12: Dodatok č. 2 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie priloha-c-12.doc priloha-c-12.rtf
Príloha č. 13: Akčný plán k Národnému programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v SR na roky 2021-2022 priloha-c-13.docx priloha-c-13.rtf

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.