Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Vestník č. 1 Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS

Úrad pre dohľad nad zdravotnoou starostlivosťou vydal dňa 10. januára 2024 Vestník č. 1, ktorý obsahuje platobnú schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac november 2023, metodické usmernenie č. 5/9/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov a lekárenských poukazov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou, metodické usmernenie č. 4/2/2016  k elektronickým chybovým protokolom zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a metodické usmernenie 1/2/2013 k dátovým rozhraniam vybraných oznamovacích povinností zdravotných poisťovní voči úradu.

Vestník si môžete pozrieť tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.