Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Vestník Ministerstva zdravotníctva SR

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky čiastka 7-11/71 zo dňa 2. marca 2023 boli uverejnené koncepcie zdravotnej starostlivosti v odboroch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a fyzioterapia; odborné usmernenie ministerstva o príznakoch a diagnostikezanedbávania, týrania alebo zneužívania maloletej osoby a o postupe poskytovateľov zdravotnejstarostlivosti pri oznamovaní podozrenia na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie maloletej osoby; Štatút a rokovací poriadok komisie ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriadenie novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy a rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Zdravotníckej implementačnej agentúry.

Obsah Vestníka nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov