Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Viac lekárov, ale menej sestier

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Máme dostatok zdravotných sestier? A ako je to s lekármi? Bude nás mať kto liečiť? Tieto a podobné otázky sú často predmetom verejných debát. Národné centrum zdravotníckych informácií dlhodobo sleduje trendy vývoja v systéme.

Podľa štatistiky NCZI ku koncu roka 2022 v zdravotníctve pracovalo 118 363 osôb. Z toho 87 833 zdravotníckych pracovníkov, najväčší podiel tvorili sestry.

Stúpajúci trend počtu lekárov od roku 2009 pokračoval. Opačný trend však možno pozorovať pri sestrách. Pokiaľ ide o lekárov, posledné zverejnené údaje NCZI, zachytávajúce štrnásťročné obdobie, ukazujú stúpajúci trend v počte lekárov v slovenskom zdravotníctve. Od roku 2009 pribudlo 2 436 lekárov. Miernejším tempom rástol počet zubných lekárov. Oproti roku 2009 stúpol ich počet o 339. V roku 2022 pracovalo v slovenskom zdravotníctve 20 234 lekárov a 2 972 zubných lekárov.
 Počet lekárov a zubných lekárov

Opačný trend ako v prípade lekárov možno pozorovať pri sestrách. Počet zdravotných sestier na Slovensku od roku 2009 mierne klesá. V roku 2022 pracovalo v systéme zdravotnej starostlivosti 30 910 sestier, čo predstavuje pokles o 280 sestier oproti roku 2021, avšak pri porovnaní s rokom 2009 to je menej až o 1 798 sestier.
 
Najintenzívnejší nárast v rámci sledovaného obdobia (2009-2022) sme zaznamenali v povolaní praktická sestra – asistent. Ich počet sa medziročne zvýšil o 488 osôb a oproti roku 2009 došlo takmer k 5-násobnému nárastu ich počtu.
 Počet sestier a zdravotných asistentov
Pokiaľ ide o vekovú skladbu pracovníkov v zdravotníctve, možno badať príliv mladých lekárov a zubných lekárov vo veku 20 – 39 rokov do systému. Naďalej však narastá aj počet lekárov vo veku nad 65 rokov.
 Lekári a zubní lekári

Naopak, mladých sestier je v posledných rokoch čoraz menej.
 Sestry

Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch na: https://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Pracovnici_zdravotnictve/Pages/default.aspx

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.