Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Vláda podpísala memorandum s Lekárskym odborovým združením

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Memorandum o spolupráci s predsedom Lekárskeho odborového združenia Petrom Visolajským dnes 30. novembra 2022 podpísal premiér Eduard Heger, ako aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Memorandum je výsledkom niekoľkomesačných rokovaní na úrovni predstaviteľov vlády so zástupcami LOZ. Tento dokument obsahuje 8 bodov vrátane posledného, ktorý sa týka zvyšovania platov lekárov v ústavných zdravotníckych zariadeniach.

Na základe podpisu memoranda by mali lekári vo výpovedných dobách stiahnuť svoje výpovede tak, aby k ich odchodu z nemocníc 1.12. neprišlo a poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo ohrozené.

V rámci memoranda sa konkrétne rieši zmena systému financovania zdravotníckych zariadení - platby zdravotných poisťovní by mali odzrkadľovať reálne náklady na zdravotnú starostlivosť vrátane zohľadnenia ceny práce zdravotníckych pracovníkov. Ďalší bod hovorí o navýšení počtu lekárov, sestier a pôrodných asistentiek, ako aj o zákonnej garancii ich počtu na pacienta a zavedenie trestnej zodpovednosti v prípade ich nedodržania.

Zruší sa tiež zdaňovanie nepeňažného plnenia pri vzdelávaní zdravotníkov. So vzdelávaním a celkovou reformou vzdelávania lekárov súvisí aj ďalší bod, a to finančné zabezpečenie lekárskych fakúlt v takej výške, ktorá im umožní produkovať viac kvalitných slovenských lekárov. 

Podpísané memorandum hovorí aj o nerušení oddelení v nemocniciach bez pomerného zvýšenia personálneho stavu a priestorového zabezpečenia v nemocniciach preberajúcich zdravotnú starostlivosť. Ďalšou témou je zabezpečenie mzdovej konkurencieschopnosti Slovenska pri získavaní a stabilizácii lekárov, a to navýšením základných platov.

Okrem mediálne často komunikovaných ôsmich bodov sa do dokumentu dostalo aj zabezpečenie späť prijatia všetkých lekárov, ktorí podali výpoveď, odstránenie všetkých negatívnych krokov voči lekárom v súvislosti s podaním ich výpovedí a úprava pracovných zmlúv. 

Celé znenie memoranda: Memorandum.pdf


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.