Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Vláda schválila návrh novely, ktorá má upraviť dlhodobú zdravotnú starostlivosť

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 6. apríla (TASR) - Dostupnosť, kvalita a efektívnosť dlhodobej paliatívnej zdravotnej starostlivosti sa má zlepšiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý vláda schválila na stredajšom rokovaní.

"Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené," píše sa v materiáli.
       Novela definuje pojem dlhodobá zdravotná starostlivosť, ako aj pojem paliatívna zdravotná starostlivosť a ich súčasti. Prináša aj úpravu zmluvných a úhradových mechanizmov.  
      "V súčasnosti je na Slovensku nedostatok zdravotníckych zariadení poskytujúcich dlhodobú a paliatívnu zdravotnú starostlivosť, v dôsledku čoho sa táto starostlivosť stáva nedostupnou pre osoby, ktoré sú na jej poskytovanie odkázané. Je preto vo verejnom záujme, aby úhrady za poskytovanie dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti zabezpečovali primerané krytie ekonomicky oprávnených nákladov týchto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," konštatuje sa v návrhu novely.
      Ministerstvo zdravotníctva predpokladá, že v rámci dvojročného obdobia budú získané dostatočné a relevantné údaje o dostupnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti, na základe ktorých bude vyhodnotená kvalita tejto starostlivosti a následne upravený spôsob jej financovania bez potreby regulácie zo strany ministerstva.
      Dočasnou reguláciou cien sa má zabezpečiť motivácia na vytváranie zdravotníckych zariadení na poskytovanie tejto starostlivosti. Zvýšiť by sa mala aj jej dostupnosť pre osoby, ktoré sú na túto zdravotnú starostlivosť odkázané.
      Novelou sa tiež dopĺňa činnosť zariadení sociálnej pomoci aj o ošetrovateľskú starostlivosť ako následnú zdravotnú starostlivosť a o dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť. Novelou by sa mali zadefinovať a precizovať podmienky činnosti zariadenia sociálnej pomoci.
      Pacient by tiež podľa novely mal mať právo na poskytnutie duchovnej služby a duchovnej podpory. "Nenaplnené duchovné potreby často súvisia so zníženou kvalitou starostlivosti, nespokojnosťou pacientov a zníženou kvalitou života," poukazuje rezort.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.