Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Vláda schválila zmeny vo využívaní zdravotných odvodov. Novela posilňuje postavenie poistencov v systéme verejného zdravotného poistenia

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Vláda schválila pravidlá pre efektívnejšie využívania zdravotných odvodov. Dlho očakávaná legislatíva mení súčasné nastavenie tak, aby profitujúcim bol v prvom rade pacient. Novela sa dotýka viacerých citlivých oblastí. Od nastavenia pravidiel pri prepoisťovaní, po špekulatívne obchádzanie platenia odvodov, až po hospodárenie poisťovní.

„V minulom roku poistenci prostredníctvom zdravotných odvodov zaplatili 5,6 miliardy eur. Z toho ekonomicky aktívni poistenci viac ako 4,3 miliardy. Práve zdravotné odvody sú tak kľúčovým zdrojom stabilného a udržateľného financovania zdravotnej starostlivosti. O to dôležitejšie je nastaviť jasné a transparentné pravidlá pri ich využívaní, aby z odvodov v maximálnej miere profitoval poistenec,“ povedal Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva.
Vládou schválený návrh sa venuje deformáciám v súčasnom nastavení využívania odvodov. Jedným z potrebných krokov je zamedzenie špekulatívneho obchádzania platenia odvodov. V doterajšej praxi dochádzalo k zneužívaniu systému, kedy sa uzatvárali pracovné pomery na minimálne úväzky s jediným cieľom – vyhnúť sa plateniu odvodov a zároveň mať zaistenú komplexnú zdravotnú starostlivosť. Na „čiernych pasažierov“ v systéme nedoplácali len nemocnice, ambulancie a ďalší poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ale rovnako ostatní platitelia odvodov.

Zavádzame preto minimálne poistné. Výška sa odvíja od životného minima. Ide o kompromisné riešenie, ktoré na jednej strane znižuje priestor pre špekulatívne zamestnávanie, na strane druhej zbytočne nezaťažuje ľudí, ktorí si privyrábajú a nemajú motiváciu zneužívať systém,“ pokračuje Vladimír Lengvarský.

Novela venuje pozornosť aj podvodom pri prepoisťovaní. Každoročne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rieši tisíce prípadov, kedy dôjde k zmene zdravotnej poisťovne bez vedomia poistenca či na základe nekalých obchodných metód. Rezort novelou minimalizuje priestor pre podvodné prepoisťovanie a zavádza vyššiu transparentnosť do procesu zmeny poisťovne. Po novom tak nebude možné meniť zdravotnú poisťovňu na ulici či železničnej stanici, ale priamo na pracovisku poisťovne, alebo poštou či elektronicky, no s overeným podpisom, prípadne s priloženou kópiou občianskeho preukazu.
Novela sa dotýka aj hospodárenia poisťovní, ktoré s nakladajú s povinnými zdravotnými odvodmi. Stanovuje pravidlá, za akých si poisťovňa môže pripísať zisk. Štát bude zohľadňovať, napríklad, zazmluvnenosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a plnenie záväzkov poisťovní voči ich klientom.
 
„Takzvaný primeraný výsledok hospodárenia tak zachová motivačný prvok a zároveň vytvorí transparentný a predvídateľný priestor pre primeraný zisk spoločnostiam pôsobiacim vo verejnom zdravotnom poistení,“ uzavrel Vladimír Lengvarský.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.