Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Vláda SR schválila stabilizačné príspevky pre zdravotníkov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Po minulotýždňovom schválení výrazného zvýšenia platov v zdravotníctve prichádza vláda SR s ďalšou finančnou injekciou pre pracovníkov v zdravotníctve. Od dnešného schválenia príspevkov pre 25 zdravotníckych profesií si sľubuje zníženie ich odchodu do iných štátov, zvýšenie záujmu o štúdium, ako aj zamedzenie nedostatku lekárov, sestier, laborantov a ďalších zdravotníckych povolaní v nemocniciach, hospicoch, ale aj liečebných kúpeľoch či domoch ošetrovateľskej starostlivosti.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský: „Zdravotníctvo je dôležité pre všetkých a uvedomuje si to aj súčasná vláda. Po rokoch, kedy bolo finančne poddimenzované, bola táto finančná podpora nevyhnutná a neodkladná. Ja osobne to považujem za prvý krok k stabilizácii a navýšení počtu zdravotníkov v systéme. Tým druhým, nemenej dôležitým krokom, sú naše reformy, na ktorých intenzívne pracujeme a ktoré sú tiež v prospech zdravotníkov a pacientov.“
 
Podmienkou vyplatenia stabilizačného príspevku je uzatvorenie dohody so zamestnávateľom, a to najneskôr do 19. decembra 2022 (vrátane), v ktorej sa zamestnanci zaviažu, že zotrvajú v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa najmenej  3 roky. Stabilizačný príspevok bude následne vyplatený do 31. decembra 2022, pričom jeho výška je maximálne 5 000 eur.  Vyplatenie stabilizačného príspevku sa bude týkať viac ako 39 000 zdravotníckych pracovníkov:
 

Zdravotnícke povolanie

Počet zdravotníckych
pracovníkov

Suma stabilizačného
príspevku

 Celkom

Farmaceut

                              366

                  5 000,00 €

        1 830 000,00 €

Fyzik

                                87

                  5 000,00 €

           435 000,00 €

Laboratórny diagnostik

                              254

                  5 000,00 €

        1 270 000,00 €

Logopéd

                                31

                  5 000,00 €

           155 000,00 €

Liečebný pedagóg

                                26

                  5 000,00 €

           130 000,00 €

Psychológ

                              291

                  5 000,00 €

        1 455 000,00 €

Sestra

                         21 471

                  5 000,00 €

    107 355 000,00 €

Pôrodná asistentka

                           1 123

                  5 000,00 €

        5 615 000,00 €

Praktická sestra

                           4 173

                  5 000,00 €

      20 865 000,00 €

Masér

                              391

                  5 000,00 €

        1 955 000,00 €

Sanitár

                           4 665

                  5 000,00 €

      23 325 000,00 €

Zdravotnícky záchranár

                           2 016

                  5 000,00 €

      10 080 000,00 €

Verejný zdravotník

                                76

                  5 000,00 €

           380 000,00 €

Fyzioterapeut

                           1 323

                  5 000,00 €

        6 615 000,00 €

Zdravotnícky laborant

                           1 446

                  5 000,00 €

        7 230 000,00 €

Rádiologický technik

                           1 150

                  5 000,00 €

        5 750 000,00 €

Dentálna hygienička

                                  5

                  5 000,00 €

             25 000,00 €

Zubný technik

                                12

                  5 000,00 €

             60 000,00 €

Technik pre zdravotnícke pomôcky

                                  9

                  5 000,00 €

             45 000,00 €

Ortopedický technik

                                  4

                  5 000,00 €

             20 000,00 €

Zubný asistent

                                  5

                  5 000,00 €

             25 000,00 €

Nutričný terapeut

                              251

                  5 000,00 €

        1 255 000,00 €

Farmaceutický laborant

                              343

                  5 000,00 €

        1 715 000,00 €

SPOLU

                         39 518

 

    197 590 000,00 €

 

 
 
Celkové náklady štátu na vyplatenie stabilizačných príspevkov predstavujú sumu cca 200 miliónov eur, ktoré budú vyplatené prostredníctvom kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.