Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Vojna na Ukrajine: Ministerstvo zdravotníctva zriaďuje kontaktné adresy pre dobrovoľníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

V súvislosti s vojnou na Ukrajine dňa 25.2.2022 zasadal Krízový štáb Ministerstva zdravotníctva SR. V rámci príprav na zvýšený nápor na našej východnej hranici realizuje rezort zdravotníctva kroky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre prichádzajúcich vojnových utečencov.

V prípade zriadenia HOT-SPOTov na hraničných priechodoch Ubľa, Ulič, Veľké Slemence a Vyšné Nemecké a ich uvedenia do prevádzky, bude pre vojnových utečencov zabezpečená prvá pomoc. Túto budú v rámci dobrovoľníckej činnosti vykonávať vždy dvaja zdravotnícki pracovníci (nelekári).
 
V prípade, že by mali zdravotníci záujem zapojiť sa do práce v uvedených HOT-SPOTov, ministerstvo zdravotníctva zriadilo emailovú adresu dobrovolnici.ukrajina@health.gov.sk, prostredníctvom ktorej sa môžu prihlásiť do zoznamu dobrovoľníkov. HOT-SPOTy sa budú uvádzať do prevádzky až vo chvíli, keď hraničné priechody nebudú zvládať nápor utečencov.
Ministerstvo zdravotníctva SR v otázke zabezpečovania zdravotníckych pracovníkov aktívne komunikuje so Slovenským červeným krížom a k dispozícii je aj intervenčný tím MZ SR.

V prípade potreby akútneho ošetrenia v zdravotníckom zariadení sa bude manažment pacientov realizovať prostredníctvom Operačného strediska ZZS.
V úzkej súčinnosgti s hygienikmi sa realizuje aj monitoring radiácie na území Slovenskej republiky a k dnešnému dňu nie je zaznamený jej nárast.
Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je zriadená emailová adresa ukrajina@health.gov.sk, prostredníctvom ktorej môžu ministerstvu posielať otázky týkajúce sa zabezpečovania zdravotnej starostlivosti pre vojnových utečencov z Ukrajiny.
 
Ministerstvo zdravotníctva SR aktívne komunikuje s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Ešte v piatok rokovalo s nemocniciami v Košickom a Prešovskom kraji, v pondelok sa stretne so zástupcami nemocníc z ostatných regiónov Slovenska.
 
Zdravotná starostlivosť bude pre vojnových utečencov poskytovaná na základe ich statusu:
 
1. V prípade, že Slovensko bude pre nich len trazitujúcou krajinou, všetku poskytnutú zdravotnú starostlivosť si budú musieť hradiť v plnom rozsahu. Na tieto osoby sa totiž vzťahujú rovnaké podmienky ako na osoby prichádzajúce z tretích krajín. V súčasnosti však rezort zdravotníctva hľadá spôsoby, ako im v prípade zhoršenia zdravotného stavu počas tranzitu cez Slovenskú republiku poskytnúť potrebnú starostlivosť.

2. Ak na Slovensku požiadajú o azyl, vznikne im nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, v odôvodnených prípadoch aj na plnú zdravotnú starostlivosť.

3. Po udelení azylu alebo doplnkovej ochrany im vznikne nárok na plný rozsah zdravotnej starostlivosti

4. V prípade získania statustu dočasného útočiska, ktorého získanie je administratívne jednoduchšie, bude mať nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.