Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Vojna na Ukrajine: pomáhajú aj hygienici

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ÚVZ SR

Úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s miestnymi orgánmi štátnej správy a samosprávy pracujú na manažmente možných rizík. Príslušné RÚVZ-y epidemiologickú situáciu od začiatku dôsledne monitorujú s dôrazom na ľahko prenosné, ale i závažné prenosné ochorenia, predovšetkým respiračné. RÚVZ sú pripravené poskytnúť súčinnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ďalším inštitúciám.

Tým, že situáciu od začiatku priebežne monitorujeme, vieme v prípade zhoršenia situácie zareagovať, najmä v prípade vzniku ohnísk nákazy.  Spolu s lekármi  v prípade potreby určujeme, ktoré osoby majú byť zaradené do karantény, či už v prípade COVID-19 alebo iných prenosných ochorení.


Regionálne úrady zároveň usmerňujú zariadenia, ktoré slúžia alebo perspektívne môžu slúžiť na ubytovanie osôb prichádzajúcich z Ukrajiny.


Ak si to situácia bude vyžadovať, sme pripravení zvolať miestne krízové štáby.


Foto1 Foto2

Foto3
  Foto4

Foto5 Foto6

Foto7 Foto8

Foto9 Foto10


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov