Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Vojna na Ukrajine: pomáhajú aj hygienici

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ÚVZ SR

Úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s miestnymi orgánmi štátnej správy a samosprávy pracujú na manažmente možných rizík. Príslušné RÚVZ-y epidemiologickú situáciu od začiatku dôsledne monitorujú s dôrazom na ľahko prenosné, ale i závažné prenosné ochorenia, predovšetkým respiračné. RÚVZ sú pripravené poskytnúť súčinnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ďalším inštitúciám.

Tým, že situáciu od začiatku priebežne monitorujeme, vieme v prípade zhoršenia situácie zareagovať, najmä v prípade vzniku ohnísk nákazy.  Spolu s lekármi  v prípade potreby určujeme, ktoré osoby majú byť zaradené do karantény, či už v prípade COVID-19 alebo iných prenosných ochorení.


Regionálne úrady zároveň usmerňujú zariadenia, ktoré slúžia alebo perspektívne môžu slúžiť na ubytovanie osôb prichádzajúcich z Ukrajiny.


Ak si to situácia bude vyžadovať, sme pripravení zvolať miestne krízové štáby.


Foto1 Foto2

Foto3
  Foto4

Foto5 Foto6

Foto7 Foto8

Foto9 Foto10


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.