Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Všeobecné ambulancie by mohli byť v budúcnosti dostupnejšie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - Všeobecné ambulancie by mohli byť v budúcnosti dostupnejšie, zlepšiť by sa mohla aj ich koordinácia so špecialistami. Vyplýva to z aktualizovanej verzie strategického rámca starostlivosti o zdravie do roku 2030, ktorú vláda schválila koncom júna.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR podotklo, že v súčasnosti je ambulantná zdravotná starostlivosť fragmentovaná, s rozdielnymi motiváciami a nedostatkom koordinácie, čo spôsobuje neefektívne využívanie zdrojov. Potrebné je preto implementovať integrovaný model. "Fragmentácia má negatívny vplyv na kvalitu, náklady a výsledky. Eliminácia tejto neefektivity je kľúčová pre zlepšenie parametrov kvality a zníženie nákladov. Dôkazy ukazujú, že toto je možné dosiahnuť vyššou vertikálnou aj horizontálnou integráciou poskytovania zdravotnej starostlivosti," uvádza sa v dokumente. Integrovaný model je organizovaná, koordinovaná a spolupracujúca sieť, ktorá spája rôznych poskytovateľov. Udržanie ambulantnej praxe s modelom jeden lekár a jedna sestra nie je podľa ministerstva do budúcna možné. Poukazuje pri tom na starnutie populácie, významný nárast chronických ochorení či nedostatok všeobecných lekárov a ich vysoký vek. Za nevyhnutné preto považuje posilnenie personálnych kapacít všeobecných ambulancií a implementovanie nových modelov organizácie práce s cieľom zvýšenia produktivity. "Výsledkom toho bude môcť všeobecná ambulancia poskytnúť zdravotnú starostlivosť jednak vyššiemu počtu pacientov ako v súčasnosti, ako aj komplexne manažovať širšiu škálu chronických ochorení vo svojej ambulancii namiesto návštevy u lekára špecialitu," vysvetlilo MZ. Tak sa podľa neho zlepší prístup pacientov ku všeobecnej ambulantnej starostlivosti, zvýši sa atraktívnosť odboru všeobecné lekárstvo a pediatria a zároveň koordinácia medzi špecializovanou a ambulantnou starostlivosťou. V segmente špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS) je podľa ministerstva potrebné aktualizovať súčasnú podobu minimálnej siete. "Sieť na existujúci problém nedostatku špecialistov neupozorňuje (sieť je podľa normatívov naplnená), nelokalizuje ho ani ho nepredvída (sieť je statická a nereflektuje na demografické zmeny alebo zmeny v medicínskych postupoch)," skonštatoval rezort. Zároveň je podľa neho potrebné stanoviť normatívy pre ŠAS na úrovni menších územných jednotiek, napríklad okresov. "Sieť dnes stanovuje normatívy na úrovni kraja, čo môže viesť k nedostupnosti ŠAS pre niektoré regióny," doplnilo MZ. Strategický rámec predstavuje základný dokument, ktorý by mal v strednodobom a dlhodobom horizonte určovať smerovanie štátnej politiky zdravia na Slovensku. Jeho ambíciou je na základe metodického postupu identifikovať reálne problémy slovenského zdravotníctva, nájsť merateľné ukazovatele a stanoviť dosiahnuteľné ciele do roku 2030. Následne sa majú identifikovať kľúčové nástroje na dosiahnutie týchto cieľov. Okrem iného to má pomôcť aj pri realizácii míľnikov zadefinovaných v Pláne obnovy a odolnosti SR.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.