Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

VšZP rozhodne o medializovaných zmluvách po hĺbkovej revíznej kontrole

Kategória: Spravodajstvo

Na základe podnetov pacientov ako aj individuálnych poistencov VšZP prehodnotila rozhodnutie týkajúce sa zmlúv so spoločnosťami Welix, s.r.o. a SPV 40,s.r.o., ktorým sa mala 30.6. 2016 skončiť platnosť zmlúv a v niektorých odbornostiach by v takom prípade nebola dostatočne zabezpečená zdravotná starostlivosť pre našich poistencov.

Bratislava 30. jún (TASR-OTS) - Na základe podnetov pacientov ako aj individuálnych poistencov VšZP prehodnotila rozhodnutie týkajúce sa zmlúv so spoločnosťami Welix, s.r.o. a SPV 40,s.r.o., ktorým sa mala 30.6. 2016 skončiť platnosť zmlúv a v niektorých odbornostiach by v takom prípade nebola dostatočne zabezpečená zdravotná starostlivosť pre našich poistencov. 
      Pacientska organizácia Únia pomoci a podpory zdravia ako aj individuálni poistenci tlmočili v tejto súvislosti obavy zo zhoršenia dostupnosti niektorých špecialistov najmä v Košickom a Prešovskom kraji. Títo poskytovatelia len v minulom roku ošetrili viac ako 40 tisíc poistencov VšZP. 
      „VšZP je povinná zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov. Za zmluvami s týmito spoločnosťami sú reálne poskytnuté zdravotné výkony a ich výpadok po 30.6. 2016 by znamenal zníženie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP. Toto rozhodnutie sme urobili s maximálnym dôrazom na pacientov – našich poistencov, nič iné za tým nie je. Rozhodovali sme bez akýchkoľvek emócií, súčasný manažment pôsobí vo VšZP 5 týždňov a to je krátky čas na akúkoľvek detailnú analýzu. V nasledujúcich týždňoch budeme robiť všetko preto, aby sme tieto zmluvy hĺbkovo preverili a korektne túto záležitosť vyriešili. O výsledkoch týchto hĺbkových revíznych kontrol budeme verejnosť postupne informovať“, povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VšZP Miroslav Kočan.
      Nové vedenie VšZP preto zvážilo všetky argumenty, ktoré by mohli ovplyvniť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a rozhodlo o dočasnom predĺžení týchto zmlúv do 31. 12. 2016. 
      Zároveň nové vedenie VšZP rozhodlo, že nebude po 30.6. 2016 pokračovať v zmluve so spoločnosťou Brilance, s.r.o. Táto totiž nespĺňa základnú podmienku zabezpečenia komplexnej zdravotnej starostlivosti pri diagnostike a manažmente pacientov s osteoporózou ako aj zistené nedostatky vo vedení zdravotnej dokumentácie.
      Po 30.6. 2016 nebude VšZP pokračovať v zmluve s poskytovateľom CPKSB, s.r.o. v odbornosti fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Z dôvodu zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v odbornosti psychiatria a neurológia v dvoch ambulanciách v Spišskej Belej.
      Zároveň vedenie VšZP nariadilo vykonanie hĺbkovej revíznej kontroly u všetkých uvedených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na základe týchto výsledkov rozhodne o ďalšom postupe.
      Nové vedenie VšZP, nezaťažené žiadnymi väzbami na spoločnosti pôsobiace v zdravotníctve presadzuje transparentnosť a objektívnosť procesu uzatvárania zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Pri nastavovaní pravidiel bude vychádzať z podrobných analýz zameraných na kvalitu a komplexnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti a objektívneho posúdenia existujúcej siete poskytovateľov tak, aby reálne zohľadňovala potreby poistencov v jednotlivých regiónoch.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov