Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

VšZP rozhodne o medializovaných zmluvách po hĺbkovej revíznej kontrole

Kategória: Spravodajstvo

Na základe podnetov pacientov ako aj individuálnych poistencov VšZP prehodnotila rozhodnutie týkajúce sa zmlúv so spoločnosťami Welix, s.r.o. a SPV 40,s.r.o., ktorým sa mala 30.6. 2016 skončiť platnosť zmlúv a v niektorých odbornostiach by v takom prípade nebola dostatočne zabezpečená zdravotná starostlivosť pre našich poistencov.

Bratislava 30. jún (TASR-OTS) - Na základe podnetov pacientov ako aj individuálnych poistencov VšZP prehodnotila rozhodnutie týkajúce sa zmlúv so spoločnosťami Welix, s.r.o. a SPV 40,s.r.o., ktorým sa mala 30.6. 2016 skončiť platnosť zmlúv a v niektorých odbornostiach by v takom prípade nebola dostatočne zabezpečená zdravotná starostlivosť pre našich poistencov. 
      Pacientska organizácia Únia pomoci a podpory zdravia ako aj individuálni poistenci tlmočili v tejto súvislosti obavy zo zhoršenia dostupnosti niektorých špecialistov najmä v Košickom a Prešovskom kraji. Títo poskytovatelia len v minulom roku ošetrili viac ako 40 tisíc poistencov VšZP. 
      „VšZP je povinná zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov. Za zmluvami s týmito spoločnosťami sú reálne poskytnuté zdravotné výkony a ich výpadok po 30.6. 2016 by znamenal zníženie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP. Toto rozhodnutie sme urobili s maximálnym dôrazom na pacientov – našich poistencov, nič iné za tým nie je. Rozhodovali sme bez akýchkoľvek emócií, súčasný manažment pôsobí vo VšZP 5 týždňov a to je krátky čas na akúkoľvek detailnú analýzu. V nasledujúcich týždňoch budeme robiť všetko preto, aby sme tieto zmluvy hĺbkovo preverili a korektne túto záležitosť vyriešili. O výsledkoch týchto hĺbkových revíznych kontrol budeme verejnosť postupne informovať“, povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VšZP Miroslav Kočan.
      Nové vedenie VšZP preto zvážilo všetky argumenty, ktoré by mohli ovplyvniť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a rozhodlo o dočasnom predĺžení týchto zmlúv do 31. 12. 2016. 
      Zároveň nové vedenie VšZP rozhodlo, že nebude po 30.6. 2016 pokračovať v zmluve so spoločnosťou Brilance, s.r.o. Táto totiž nespĺňa základnú podmienku zabezpečenia komplexnej zdravotnej starostlivosti pri diagnostike a manažmente pacientov s osteoporózou ako aj zistené nedostatky vo vedení zdravotnej dokumentácie.
      Po 30.6. 2016 nebude VšZP pokračovať v zmluve s poskytovateľom CPKSB, s.r.o. v odbornosti fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Z dôvodu zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v odbornosti psychiatria a neurológia v dvoch ambulanciách v Spišskej Belej.
      Zároveň vedenie VšZP nariadilo vykonanie hĺbkovej revíznej kontroly u všetkých uvedených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na základe týchto výsledkov rozhodne o ďalšom postupe.
      Nové vedenie VšZP, nezaťažené žiadnymi väzbami na spoločnosti pôsobiace v zdravotníctve presadzuje transparentnosť a objektívnosť procesu uzatvárania zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Pri nastavovaní pravidiel bude vychádzať z podrobných analýz zameraných na kvalitu a komplexnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti a objektívneho posúdenia existujúcej siete poskytovateľov tak, aby reálne zohľadňovala potreby poistencov v jednotlivých regiónoch.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.