Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výberové konania na obsadenie miest riaditeľov troch detských nemocníc

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva vyhlasuje výberové konania na obsadenie miest riaditeľov Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, Detskej fakultnej nemocnice Košice a riaditeľa Národného ústavu detských chorôb Bratislava. Ide o obsadenie miest na funkčné obdobie päť rokov.

Verím, že z transparentných výberových konaní vzídu skutoční odborníci. Šancu uspieť má každý, preto vyzývam verejnosť, aby sa do výberových konaní prihlásila. Verím, že budeme vyberať z morálne bezúhonných odborníkov, ktorí prispejú ku skvalitneniu fungovania zdravotníckych zariadení, nastavia v nich efektívne procesy, vyrovnané hospodárenie a predovšetkým – zabezpečia kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Uchádzači o funkciu musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odbornú prax päť rokov (po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa), musia byť dôveryhodní a odborne spôsobilí (za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má odbornú prax v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch).

Záujemcovia predkladajú projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

Výberové komisie budú päťčlenné a uchádzačov čaká prezentácia projektu, ako aj osobný pohovor. Po ukončení výberového konania bude hodnotenie zverejnené na webovej stránke ministerstva zdravotníctva.

Žiadosti a projekty je potrebné doručiť na ministerstvo zdravotníctva do 11. novembra 2020.

Všetky požiadavky, ktoré by mali uchádzači spĺňať, sú zverejnené na webovej stránke ministerstva zdravotníctva.

Do výberových komisií budú vyberaní len ľudia, ktorí budú súhlasiť do zverejnením svojho mena. Budú päťčlenné, dvoch členov nominuje ministerstvo zdravotníctva, po jednom mieste dostane ministerstvo financií, protikorupčná organizácia a zástupcovia zamestnancov, resp. odborov. Verejnosť bude po novom poznať aj ich hodnotenie.

Zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?vyberove-konania-nemocnice-detske


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.