Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta na odbore kategorizácie zdravotných výkonov Ministerstva zdravotníctva SR

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Nadriadený organizačný útvar

Sekcia zdravia

Organizačný útvar

Odbor kategorizácie zdravotných výkonov

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii

štátny radca

Najnáročnejšia činnosť

Tvorba štátnej politiky v oblasti tvorby zoznamu zdravotných výkonov na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR a iných ústredných orgánov štátnej správy, zdravotných poisťovní, NCZI, profesijných organizácií v spolupráci s riaditeľom odboru.
Viac na : https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/27625

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.