Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Vyjadrenie: MZ: Komplexná reforma zdravotníctva dostala zelenú

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 15. decembra (TASR) - Historický míľnik sa udial v utorok (14.12.) v zdravotníctve, kedy prelomová reforma za posledných 17 rokov v zdravotníctve bola Národnou radou SR schválená. Reforma nemocníc súvisí s kompletnou reformou zdravotníctva, ktorej spoločným cieľom je viac zachránených ľudských životov na Slovensku a lepšie podmienky na prácu zdravotníkov. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s celým sektorom pripravuje ďalšie kroky, ktoré so schválenou reformou nemocníc súvisia. So zreteľom pacienta na prvom mieste.

 Časové rámce reformy nemocníc

 Ministerstvo zdravotníctva do 1.7. 2021 vydá kategorizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti a na základe toho ku koncu roku 2022 vytvorí rezort prvú sieť, ktorá následne začne nabiehať reálne v praxi od roku 2024.

 Reforma siete záchrannej zdravotnej služby a urgentnej zdravotnej starostlivosti

V spolupráci s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR v priebehu roku 2022 prijmeme novú sieť záchrannej zdravotnej služby (ZZS) naviazanú na novú optimálnu sieť nemocníc. Optimálna sieť bude vychádzať z dopytu po zásahoch podľa diagnóz a regiónov, geografického rozloženia staníc ZZS so zohľadnením cestnej siete a infraštruktúry, dostupnosti nemocničných zariadení vhodných typov a zároveň s využitím matematického modelovania a simulácií z reálnych dát. Ministerstvo zdravotníctva v roku 2022 príjme novú definíciu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorá určí okruh oprávnených užívateľov záchrannej zdravotnej služby. Cieľom je využitie ZZS práve na opodstatnené zásahy, keď sú pacienti v priamom ohrození života, čím sa zvýši dostupnosť ZZS a efektívne využijú zdroje. Súčasťou týchto reforiem bude aj definícia poskytovania urgentnej starostlivosti v rámci nemocníc v nadväznosti na prijatú optimálnu sieť nemocníc.

Reforma dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti

 Ministerstvo zdravotníctva v súčinnosti s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny predstaví reformy dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti a dohľadu nad sociálnou starostlivosťou. Spomenuté reformy sú už rozpracované v rámci medzirezortnej skupiny, pričom jednou z jej hlavných úloh v súvislosti s optimálnou sieťou nemocníc bude zadefinovať potrebu následných, dlhodobých a paliatívnych kapacít. Do prvého kvartálu roku 2023 sa následne očakáva schválenie nového zákona v oblasti dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti.

Reforma ambulantnej starostlivosti

Súčasťou včera schválenej legislatívy ohľadom reformy nemocníc je aj reforma primárnej ambulantnej starostlivosti. V roku 2022 sa chce ministerstvo zdravotníctva sústrediť na zadefinovanie úlohy primárnej sféry v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom nových koncepcií všeobecného lekárstva. Cieľom je podporiť rozširovanie kompetencií všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast.  Ministerstvo zdravotníctva sa chce v následnom kroku sústrediť na špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorej potrebu a úlohu prehodnotí v rámci roku 2023. Do konca roka 2023 ministerstvo zdravotníctva prehodnotí a sfunkční systém DRG.

Riešenie dlhoročného nedostatku zdravotníckeho personálu
      
Kontinuálne pracujeme na zlepšení situácie s dlhoročným nedostatkom zdravotníckeho personálu. V roku 2022 zjednodušíme a skrátime uznávanie dokladov a kvalifikácií prichádzajúcich zdravotníckych pracovníkov a permanentne etablujeme inštitút odbornej stáže a zavedieme programy na zrýchlenie adaptácie vysokokvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov a ich rodín. Na základe schválenej stratégie ľudských zdrojov, na ktorej ministerstvo už v súčasnosti pracuje, pristúpime ku krokom, ako je reforma vzdelávania, ktorá bude udržiavať a vylepšovať nástroje ako sú motivačné štipendiá, rezidentské štúdia, zasadíme sa tiež o lepšie mzdové podmienky zdravotníckych pracovníkov.


 TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.


Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.