Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Vyjadrenie SLK k predstavenej kategorizácii nemocníc

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: SLK

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo 30.12.2022 prvú fázu kategorizácie nemocničnej siete. Podľa vyjadrenia MZ SR je reforma orientovaná na pacienta, stanovuje prísne a verejné čakacie lehoty na plánovanú zdravotnú starostlivosť, určuje časovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti a kvalitatívne ukazovatele pre jednotlivé nemocnice.

Slovenská lekárska komora v Koncepcii zdravotníctva podľa SLK v časti reforma nemocníc hovorí, že základ nemocničnej starostlivosti by mali tvoriť nemocnice I., II. a III. typu a doliečovacie zariadenia s jasnými princípmi regionálnej spádovosti a kompetentnosti poskytovaných služieb. Hlavné kritérium je, aby sa pacient nestratil v systéme zdravotnej starostlivosti – to sa dá dosiahnuť zabezpečením dobrej vzájomnej koordinácie a spolupráce medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Základom sú jasné a predvídateľné pravidlá v systéme zdravotnej starostlivosti a aktívne poučený a zodpovedný pacient. V kategorizácii MZ SR je princíp „programov“ odlišný od doterajšej praxe označovania oddelení podľa základných špecializačných odborov.

V materiáli absentuje zoznam SVaLZ-ov (spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky), ktoré sú dôležitým faktorom schopnosti nemocničných oddelení poskytovať nepretržitú ústavnú zdravotnú starostlivosť. Nemocnica I. typu tým, že nie je všeobecnou nemocnicou so všetkými základnými odbormi, môže mať problém udržať si lekársky personál. Deklarovanie flexibility kategorizácie v praxi z hľadiska splnenia akreditačných predpokladov považujeme za správne východisko. Pevne veríme, že výsledná reforma nemocníc bude zohľadňovať praxou podložené odborné argumenty pri zabezpečení kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti pre pacienta, k tomuto cieľu chce Slovenská lekárska komora prispieť.

Je nevyhnutné zabezpečiť, aby vo všetkých nemocniciach, aj regionálnych, boli vytvorené legislatívne a reálne podmienky pre odborný rast lekárov a zdravotníkov. Komora chcela participovať na zadefinovaní podmienok pohybu pacienta v systéme, k tvorbe optimalizácie systému nemocníc doteraz prizvaná nebola. Podľa vyjadrenia MZ SR kategorizáciu prevezme od roku 2024 Komisia pre tvorbu siete, ktorá bude zložená zo zástupcov všetkých relevantných subjektov. Slovenská lekárska komora požaduje, aby bola súčasťou tejto komisie a do vytvorenia komisie participovala na prebiehajúcich procesoch reformy nemocníc.

Slovenská lekárska komora, 2.1.2023.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.