Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Vyšiel nový Vestník Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR dňa 10. marca 2023 zverejnil Vestník č. 3/2023. Vestník obsahuje platobnú schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac január 2023, Metodické usmernenie č. 03/01/2019 – Prideľovanie číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zariadeniam sociálnej pomoci, Metodické usmernenie č. 12/12/2014 - Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni a Metodické usmernenie č. 16/5/2014 – O spôsobe oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou.

Celý Vestník č. 3/2023 nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.