Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výšky náhrady za bolesť sa zvýšila

Kategória: Spravodajstvo

Výška náhrady za bolesť (bolestné) a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa medziročne zvyšuje z 15,38 eura na 15,72 eura za jeden bod.

BRATISLAVA 15. júna (SITA) - Výška náhrady za bolesť (bolestné) a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa medziročne zvyšuje z 15,38 eura na 15,72 eura za jeden bod. Vyplýva to z opatrenia ministerstva zdravotníctva. Suma 15,72 eura za bod pre rok 2012 nadobudla účinnosť 31. mája.

Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 2 percentá z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok. Bolesť je podľa zákona ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov. Sťaženie spoločenského uplatnenia súvisí s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh.

Poškodenie na zdraví je poškodenie zdravia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným poškodením na zdraví. Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo. Pri určení výšky náhrady sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku.

 

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.